Odboráři: Chceme jen to, co nám slibuje zákon

Vyjednávání o kolektivní smlouvě v domažlické nemocnici stále pokračuje. Zákonem stanovené přidání mezd podle slov ředitelky značně zatíží zařízení, odboráři jsou si toho vědomi a v zásadě chtějí jen to, co jim slibuje zákon…

Domažlice –

„Vyhláška nám ukládá zvýšit mzdy u nezdravotnických zaměstnanců o jedenáct procent a u zdravotnických o osmnáct procent. Ve skutečnosti se ale jedná o zvýšení až dvacetiprocentní,“ říká ředitelka Alena Výrutová. V praxi to znamená nárůst měsíčních výdajů o šest set tisíc korun. „Samozřejmě, že tuto úpravu nemáme zajištěnou,“ říká ředitelka. Potřebné zvýšení mezd ve státním zdravotnictví rozhodlo ministerstvo učinit na úkor dalšího zadlužování zejména malých nemocnic.

„Letos vedeme jednání ve vstřícném a tolerantním duchu,“ říká předseda Lékařského odborového klubu Petr Suastika a dodává, že chápou obavy vedení nemocnice, a proto požadují jen zákonem zvýšené přidání a zachovat přiznané částky za služby.

V domažlické nemocnici vydávají nejvíce prostředků z rozpočtu na mzdy a osobní náklady – celkem šedesát procent, pak následuje zdravotnický materiál, odpisy a potraviny. Dodavatelům zdravotnického materiálu dluží dvanáct milionů korun. I s odpisy, které tvoří vnitřní zadlužení, se jedná o třicet milionů. Nastavený systém financování zdravotnictví poškozuje zejména malé nemocnice.

STANISLAV ANTOŠ, Plzeňský deník, 20.3.2002

Ohodnoťte tento článek!