Odboráři Fakultní nemocnice Brno se s vedením nedohodli

Patem skončilo pondělní jednání o kolektivní smlouvě mezi zástupci odborářů a vedením ve Fakultní nemocnici Brno. Čtyři z pěti odborových organizací, které tam mezi zdravotníky působí, sice s vedením nakonec souhlasily, Lékařský odborový klub však neustoupil a trvá i nadále na svém.

Brno –

„Domluvili jsme se se všemi kromě Lékařského odborového klubu,“potvrdila včera mluvčí nemocnice Jana Kuncová. Jednání by proto ještě měla pokračovat.

„Budeme už ale jednat jen s představiteli LOK,“ upřesnila Kuncová. Odboráři LOK jsou k dalšímu vývoji situace spíše skeptičtí.

„V tuto chvíli bohužel nelze vyloučit ani to, že dojde k tzv. nedohodě o kolektivním vyjednávání,“ obává se místopředseda LOK ve FN Brno Petr Neugebauer, kterého při včerejší schůzce trochu zaskočilo, že ostatní odborářské organizace ze svého původního požadavku slevily.

„Dohoda byla jiná,“ doplnil. Sporné body jsou podle něj dva. Jednak paušální plošné ponížení osobního ohodnocení, jednak způsob proplácení odměn za ústavní pohotovostní služby.

„Kvůli osobnímu ohodnocení hodláme nyní po poradě s právníkem podat rovněž stížnost na ministerstvo práce a sociálních věcí i na ministerstvo zdravotnictví, obrátíme se také na úřad práce. Chceme poukázat ne na to, že byly peníze odebrány, ale především na to, že tento krok nebyl individuálně zdůvodněn,“ upřesnil místopředseda LOK FN Brno.

Nadále zůstává pro odboráře z LOK nepřijatelné i ohodnocení ústavních pohotovostních služeb tak, jak je navrhuje vedení nemocnice. To chce, aby se přidělování peněz za služby přeneslo do kompetence přednostů jednotlivých klinik a vrchních sester.

Ti by podle svého uvážení částku rozdělovali. Dosavadní mechanismus přiděloval za službu určitou částku zohledněnou počtem atestací.

„Navrhovaný způsob povede za současné situace k tomu, že primáři a vrchní sestry budou z peněz za služby dorovnávat chybějící peníze za osobní ohodnocení,“ varuje Neugebauer a upozorňuje, že navíc podle tohoto schématu vedení nemocnice rozdělilo peníze již za březen bez ohledu na nepřijetí nové kolektivní smlouvy.

„My se ovšem domníváme, že dokud není nová, platí ta stará smlouva včetně všech dodatků, a že tudíž postup vedení nebyl správný,“shrnuje Neugebauer. Odboráři z LOK proto nevylučují, že nepřijetí kolektivní smlouvy přinese další vážné dopady na poskytování zdravotní péče. Nejpozději do konce května totiž budou mít lékaři splněný limit přesčasových hodin a na nemocnici bude zajistit další provoz.

„Pacienti by sice neměli nic pocítit, ale bezesporu jde o patovou situaci a může se to projevit na provádění odkladné péče. Nechtěli jsme, aby k tomu došlo, i proto jsme trpělivě vyjednávali několik měsíců,“podotkl Neugebauer.

Ohodnoťte tento článek!