Odboráři vyzvali vládu k zastavení privatizace nemocnic

Titulní obrázek

Odboráři fakultních nemocnic a dalších organizací, které přímo řídí ministerstvo zdravotnictví, včera vyzvali vládu, ministra Julínka a ministra financí, aby okamžitě zastavili přípravu další privatizace zdravotnictví. „Vyzýváme vládu, aby zastavila další privatizaci zdravotnictví, zodpovědně spravovala veřejné prostředky, zachovala solidaritu a garantovala dostupnost zdravotní péče,“ řekl předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger…

po celostátním shromáždění zástupců uvedeného svazu.

„Nesouhlasíme s převodem fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací a stejně tak zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. V případě pojišťoven by to umožňovalo, aby se povinně placené zdravotní pojištění všech občanů změnilo na soukromý zisk majitelů pojišťoven,“ prohlásil Schlanger. „Za splnění svých požadavků jsme rozhodnuti i stávkovat.“

Stávka by se pak mohla uskutečnit v době, kdy by vláda projednávala paragrafové znění nových Julínkových zákonů, tedy asi v květnu nebo v červnu, kdy mají tyto návrhy projednat poslanci. Odboráři také schválili prohlášení, v němž požadují, aby vláda předložila parlamentu návrh zákona o zdravotnických zařízeních, která budou provozována na neziskovém principu, a zachovala současné právní postavení fakultních nemocnic.

„Jsme přesvědčeni, že změny připravené ministerstvem zdravotnictví poškodí nejen zaměst -nance, ale všechny občany České republiky – potenciální pacienty,“ prohlásil Schlanger.

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil na setkání odborářů, kde bylo prohlášení přijato, mj. řekl, že „nápady Julínka si zaslouží posouzení psychických klinik. Tam jim snad porozumí. Já jim nerozumím ani trochu“.

Odboráři varovali před Julínkovými kroky proto, že jsou nevratné, a jak hovořili zástupci jednotlivých nemocnic, tam, kde se nemocnice převedly na akciové společnosti, snížily se platy lékařů i sester, zavírají se nevýdělečná oddělení a v některých případech se zhoršila i péče o pacienty.

Václav Pergl, Právo

Odboráři vyzvali vládu k zastavení privatizace nemocnic
Ohodnoťte tento článek!