Odborné on-line poradenství garantované Českou lékárnickou komorou

lékárníci

Česká lékárnická komora (ČLnK) nabízí pacientům odbornou a garantovanou on-line poradnu na webu Lékárnické kapky.

Do této poradny je možné zadat dotaz z oblasti lékárenství, léčivých přípravků nebo například onemocnění. Konkrétní dotaz převezme lékárník, vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický odborník, který vypracuje pacientovi v nejkratším možném termínu odpověď.

Někdy je ovšem třeba k podání správné rady upřesnění prvotního dotazu od pacienta. V takovém případě jej lékárníci soukromě požádají o více informací, například o jeho celkovém zdravotním stavu, případně také o aktuální léčbě.

„Zatím evidujeme největší počet dotazů z oblasti užívání léků, lékových interakcí a aktuálních informací o doplatcích na léky,“ řekl odborný konzultant ČLnK PharmDr. Aleš Novosád a dodal: „V této oblasti pacientům nejvíce vadí rozdílné doplatky v jednotlivých lékárnách. To potvrzuje i výsledky dříve provedených průzkumů veřejného mínění.“

„Dnes jsou média přeplněna neověřenými zprávami a ryze komerčními prezentacemi. A pro laika je nesmírně obtížné posoudit validitu a hodnověrnost zveřejněných informací,“ vysvětli prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba motivaci, která ČLnK vedla ke garanci poskytování vysoce odborného a nezávislého poradenství.

Jak komora dodala, dotazy, které jsou svým obsahem vhodné ke zveřejnění, budou v anonymizované podobě publikovány i pro ostatní čtenáře. On-line poradna je významnou součástí pacientského webu Lékárnické kapky, který spustila Lékárnická komora 18. června 2015 u příležitosti Dne lékáren. Odborný nekomerční web je zaměřen na informace o léčivých přípravcích, lékárnách a farmaceutech. Nabízí kompletní mapu lékáren v ČR s vyhledávačem, slovníček pojmů či videa. V průběhu prvního měsíce Lékárnické kapky představily profesi lékárníka, typy a vybavení lékáren, a věnovaly se také tématu bezpečné výroby léčiv, lékovým interakcím nebo správnému užívání léků. V dalších měsících představí mj. i chaty se zajímavými osobnostmi.

Ohodnoťte tento článek!