Odborné sympozium Nefrologie a dialýza v praxi

Zveme Vás na odborné sympozium na téma Nefrologie a dialýza v praxi, které se uskuteční dne 14. 6. 2018 v How2Base, Římská 20, Praha 2.

Garanty sympozia jsou PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D., Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 4 kredity.

Více informací o akci naleznete na stránkách www.medical-services.cz

Registrujte se, prosím, ZDE

Ohodnoťte tento článek!