Odborné sympozium Perioperační medicína

Zveme Vás na odborné sympozium na téma Perioperační medicína, které se uskuteční dne 6. 6. 2018 v Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (27. patro).

Garantem sympozia jsou doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, a prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., II. ARO, Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 3 kredity.

Více informací o akci naleznete na stránkách www.medical-services.cz

Registrujte se, prosím, ZDE

Ohodnoťte tento článek!