Odborníci chystají soudům metodiku pro stanovení újmy na zdraví

Nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 přináší podle odborníků právní nejistotu pro pacienty i zdravotníky ohledně výše odškodnění újmy na zdraví. Zákoník výši odškodnění totiž stanoví „podle zásad slušnosti“. Dosavadní odškodňovací tabulky se ruší, takže hrozí, že stejný případ odškodní každý soud jinak, varují odborníci.

Chystají metodiku, která by pro soudy měla být vodítkem. Její principy dnes představili na pátém kongresu medicínského práva.

„Aby se nerozkolísala soudní praxe v přiznávání výše odškodnění a aby byla možnost vůbec to řešit mimosoudně, tak nějakou pomůcku potřebujeme,“ potvrdil soudce Nejvyššího soudu Petr Vojtek.

Na metodice pracují společně soudci, advokáti i lékaři. „Pokud jde o trvalé následky, snížení společenského uplatnění, našli jsme úplně novou cestu a novou filozofii. Základem je Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, který vypracovala Světová zdravotnická organizace a už několik desítek let funguje v celém světě,“ uvedl Vojtek.

Podle této klasifikace se trvalé poškození posoudí podle toho, jak se poškození projevuje ve schopnostech člověka, ne už tedy jako dosud podle bodů přiřazených jednotlivým částem těla. Vyjádří se procentní částkou, sto procent je naprosté ochromení možnosti společenského uplatnění, podle stupně ochromení procenta klesají. Smrtí nárok na odškodnění nemajetkové újmy nezaniká jako dosud. Pokud už o ní soud rozhodl, stane se přiznaná částka součástí dědictví.

„Nový pohled na odškodnění je v tom, že dvě osoby se stejnou diagnózou nemusejí mít nutně stejný stupeň funkčního postižení. Není rozhodující příčina, ale ztráta životních příležitost,“ doplnila přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jolana Těšinová.

Základní částka sto procent by podle návrhu mohla být deset milionů korun pro „průměrnou osobu, průměrného věku a průměrné aktivity“. Navýšit by se mohla až na 20 milionů, například pro mladé lidi, kterým poškození naruší celý další život, či třeba pro sportovce. Těchto hodnot už teď dosahují některá odškodnění a podle odborníků by neměly být vyšší, aby platba nebyla likvidační pro toho, kdo škodu způsobil.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!