Odborníci: Peníze mohou léčbu závislostí usnadnit, ale i ztížit

Titulní obrázek

Ačkoli v souvislosti s užíváním návykových látek jde především o zdraví, významnou roli hrají také peníze. Mohou být významnou motivací k léčbě návykových nemocí, ale jejich nedostatek či chudoba představuje rizikový faktor rozvoje závislosti a zároveň omezuje některé léčebné prostředky jako psychoterapie nebo užívání nákladných léků…

Uvádějí to v materiálu věnujícím se souvislostem mezi návykovými nemocemi a penězi primář oddělení léčby závislostí pražské bohnické léčebny Karel Nešpor a socioložka a psychoterapeutka Andrea Scheansová.

Léčba a zejména prevence návykových nemocí jsou finančně výhodné pro jednotlivce, rodiny i společnost, naopak alkohol, jiné návykové látky a hazardní hry jsou pro společnost ekonomicky nevýhodné. Škody, které působí, totiž nejsou zdaleka kompenzovány zdaněním. Vyšší zdanění by pomohlo nejen při úhradě škod ze závislostí, ale představuje také účinný nástroj prevence; rostoucí cena tabákových výrobků a alkoholu vede podle studií ke snížení počtu závislých.

Podle zprávy Světové banky je kouření tabáku pro ekonomiku nevýhodné například kvůli vyšší nemocnosti či nižší produktivitě práce. Mimořádně ekonomicky nevýhodné u alkoholu je, že v důsledku úrazů či otrav umírají i velmi mladí lidé, kteří mají produktivní věk před sebou. V České republice nahrává závislostem například to, že alkoholické nápoje bývají v restauracích často levnější než nápoje nealkoholické.

Vyléčení závislí jsou k udržení abstinence často motivováni také zvýšenou životní úrovní. Mají určité pohodlí, o které už nechtějí přijít. Jako „contingency management“ se označuje účinný postup, kdy je abstinence ověřována toxikologickými kontrolami a odměňována třeba poukázkami na jídlo či ošacení nebo i penězi. Metoda je účinná z krátkodobého hlediska, není však známo, zda a jak dlouho zlepšení stavu přetrvává po skončení terapie.

Finanční stránka se projevuje nejen u jednotlivce, ale v celé společnosti. Dostatečným zdaněním legálních návykových látek by stát získal více prostředků na efektivní léčbu a prevenci. Ekonomické sankce za porušování zákonů týkajících se návykových rizik, například prodej alkoholu či umožnění hazardu nezletilým, mají být vysoké a měly by být důsledně prosazovány, shrnuje zpráva.

ČTK

Odborníci: Peníze mohou léčbu závislostí usnadnit, ale i ztížit
Ohodnoťte tento článek!