Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 17. ročníku soutěže Sestra roku

Sestra roku

Slavnostní předání ocenění 17. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, se konalo 28. března 2017 od 20 hodin v prostorách Hudebního divadla Karlín v Praze.

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Rada hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester. Galavečer moderoval Libor Bouček, vystoupily zpěvačky Monika Absolonová, Martina Bárta a pěvecký sbor Cancioneta Praga.

Ocenění Sestra roku 2016 bylo uděleno ve dvou kategoriích:

● Sestra v přímé ošetřovatelské péči

V této kategorii soutěžily sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2016 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Bc. Jitka Coufalová, staniční sestra, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava.

Medailonek vítězky kategorie zde: http://sestraroku.zdravi.euro.cz/soutez/finalistky

Druhé místo získala Angelika Osovská, Vrchní sestra, Oblastní charita Znojmo. Třetí místo získala Andrea Růžičková, Vedoucí sestra, Ortopedické oddělení NH Hospital, Nemocnice Hořovice.

● Sestra v managementu a vzdělávání

V této kategorii soutěžily sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Vítězem soutěže Sestra roku 2016 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stal Mgr. Jiří Čáp
Vrchní sestra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Transplantační centrum, IKEM Praha
Medailonek vítěze kategorie zde: http://sestraroku.zdravi.euro.cz/soutez/finalistky

Druhé místo získala PhDr. Jana Kocourková, MBA, Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické obory Masarykův onkologický ústav, Brno. Třetí místo získala Bc. Zuzana Fišarová, Vrchní sestra, Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaného, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Marii Volkové, porodní asistentce, gynekologické ambulance Podhorské nemocnice, a. s., pracoviště Rýmařov.
Medailonek vítězky kategorie zde: http://sestraroku.zdravi.euro.cz/soutez/finalistky

Sestra mého srdce

Vítězku této kategorie bylo možné vybírat ze sedmi finalistů všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a jedné držitelky Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestramehosrdce.cz a https://www.frekvence1.cz/

Vítězkou hlasování se stává finalistka, která v celkovém součtu získá největší počet hlasů. „Letos jsme v soutěži Sestra roku zaznamenali doposud největší zájem veřejnosti o hlasování v online anketě o titul Sestra mého srdce,“ řekla Markéta Mikšová, redaktorka časopisu Zdravotnictví a medicína a organizátorka soutěže.

Nejvíce hlasů v online anketě Sestra mého srdce získala Andrea Růžičková, vedoucí sestra, ortopedické oddělení NH Hospital, Nemocnice Hořovice.

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad akcí převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Patronaci již tradičně převzali také zástupci Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy, ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík a ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová. Garantem soutěže je Česká asociace sester.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera druhá odborná porota, ve které post předsedkyně přijala PhDr. Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

Letošní novinkou bylo vyhlášení vítěze kategorie Nejlepší zdravotnická škola. Podporou středoškolského zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat budoucí nelékařské zdravotníky, aby se pro studium na zdravotnických školách rozhodli. Vítězem nové kategorie se stala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové.

Součástí galavečera bylo také předání výtěžku z akce. Ředitel divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta Karel Novotný, MBA, předal šek v hodnotě deset tisíc korun řediteli Dětského centra Jihočeského kraje Mgr. Martinu Karasovi. Dětské centrum poskytuje komplexní péči dětem od 0 do 18 let (zejména kojencům a batolatům), případně rodinám s dětmi v krizových situacích, okamžitou pomoc a pobyt domácího charakteru.

V odborné porotě zasedli

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky

Mgr. Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky

MUDr. Milan Leckéši, předseda představenstva AGEL, a. s.

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a Klinika Esthé

Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Motol

Kateřina Palinčáková, vítězka soutěže Sestra roku v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra mého srdce 2016

Sylwia Říhošková, Corporate Communication & Brandig manager společnosti Hartmann – Rico, a. s.

Petr Uchytil, ředitel strategického marketingu mediální skupiny Lagardére Active ČR

Mgr. Marta Faiereislová, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků

Generální partner

HARTMANN – RICO a. s.

Hlavní partneři

AGEL, a. s.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Partneři galavečera

Všeobecná zdravotní pojišťovna
BHS
Cadenza
Cestovní kancelář Adventura
Clinitex
Uniq
Fabos
Mary Kay

Hlavní mediální partner

Medixa.org

Mediální partneři

Frekvence 1
Rádio Zet
Odborný časopis Sociální služby
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
Mladá fronta, a. s., odborný měsíčník Zdravotnictví a medicína

Záštita

Nadace Dagmar a Václava Havlových – VIZE 97
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ohodnoťte tento článek!