Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 18. ročníku soutěže Sestra roku

Slavnostní předání ocenění 18. ročníku soutěže Sestra roku, kterou každoročně organizuje vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, se konalo 1. března 2018. Novinkou vyhlášení výsledků soutěže Sestra roku bylo, že se poprvé uskutečnilo v Divadle Hybernia v Praze. Galavečer moderoval Libor Bouček, v programu vystoupil Marek Ztracený.

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad touto prestižní soutěží již tradičně převzaly Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a primátorka hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku bylo uděleno ve dvou kategoriích:

● Sestra v přímé ošetřovatelské péči
V této kategorii soutěží sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a ve všech formách domácí a sociální péče.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2017 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala LUDMILA PROKOPOVÁ, vrchní sestra oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/ludmila-prokopova/

Druhé místo získala MGR. KATEŘINA DRLÍKOVÁ, stomická sestra Chirurgické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol Praha. Třetí místo získala LENKA HOLUBOVÁ, staniční sestra oddělení následné lůžkové péče Vítkovické nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice.

● Sestra v managementu a vzdělávání
V této kategorii soutěží sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2017 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stala HANA RITTSTEINOVÁ, emeritní vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Medailonek vítěze kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/hana-rittsteinova/

Druhé místo získala MGR. PAVLA OPÁLKOVÁ, vrchní sestra oddělení neonatologie, Fakultní nemocnice Brno. Třetí místo získala MARTA RYSKOVÁ, Vedoucí sestra domácí zdravotní péče Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou.

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu:

● Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství
Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominované, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno MGR. MARII JANOUŠKOVÉ, emeritní hlavní sestra, Nemocnice Strakonice, a. s.

Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/marie-janouskova/

Ocenění, pro které hlasovala široká veřejnost:

● Sestra mého srdce
Vítězku této kategorie bylo možné vybírat ze sedmi finalistek všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a jedné držitelky Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek https://sestraroku.zdravi.euro.cz/finalistky-2017/

Nejvíce hlasů v online anketě Sestra mého srdce získala LENKA HOLUBOVÁ, staniční sestra oddělení následné lůžkové péče Vítkovické nemocnice, a. s., Ostrava-Vítkovice.

Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/lenka-holubova/

Sestra roku 2017

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera druhá odborná porota, ve které post předsedkyně přijala Bc. Anna Skalická, viceprezidentka České asociace sester.

Již podruhé v historii soutěže proběhlo vyhlášení vítěze kategorie Nejlepší zdravotnická škola roku.
Podporou středoškolského zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat budoucí nelékařské zdravotníky, aby se pro studium na zdravotnických školách rozhodli. Vítězem nové kategorie se stala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnickáÚstí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Více informací k soutěži Sestra roku najdete zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/

Generální partner
HARTMANN-RICO a. s.

Záštita
Nadace Dagmar a Václava Havlových – VIZE 97
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
ČAS Česká asociace sester

Generální mediální partner
Medixa.org

Mediální partneři
Zdravotnictví a medicína
Frekvence 1

Více o vydavatelství Mladá fronta
Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí. Vlajkovou lodí vydavatelství je týdeník Euro a portál Euro.cz. V divizi Euro HUB se pravidelně realizují odborné i společenské akce a projekty. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Divize Medical Services nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Portfolio vydavatelství Mladá fronta se od června 2017 významně rozšířilo o řadu titulů, především v segmentu auto-moto, a také sportovních a hobby magazínů. V divizi Dětské tituly začal vycházet nový časopis pro nejmenší děti Puntík. Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 5 052 735 lidí v České republice.

Kontakt
Mgr. Pavlína Míčová
PR Manager
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4
tel. +420 225 276 484
e-mail: micova@mf.cz
web: www.mf.cz

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!