Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR organizuje pomoc svým členům postiženým povodněmi

Pomoc svým členům postiženým povodněmi organizuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a vyzývá je, aby kontaktovali své odborové organizace a jejich prostřednictvím o pomoc požádali…

PRAHA –

Odborový svaz tak podle slov svého předsedy Jiřího Schlangera navazuje na zkušenost z roku 1997, kdy poskytl moravským a východočeským kolegům, kteří přišli úplně či částečně o střechu nad hlavou, celkem částku 5 miliónů korun. Jeho tehdejší pomoc byla o to cennější, protože byla první, rychlejší než státní či od pojišťoven.

Letošní pomoc se bude organizovat podle stejného scénáře. Základní odborové organizace v povodněmi postižených oblastech obdrží dotazníky, jejichž prostřednictvím se v první etapě bude sumarizovat počet postižených a škody, které živel členům odborového svazu způsobil.

V druhé etapě výkonná rada odborového svazu rozhodne o objemu mimorozpočtových prostředků, které svaz uvolní ve prospěch postižených členů, a o míře finanční pomoci pro skupiny podobně postižených.

Ve třetí etapě budou finanční prostředky distribuovány přímo postiženým členům, přičemž při předání peněz bude ověřena prvotní informace o uvedených škodách a pořízena potřebná dokumentace.

Odborový svaz vyzývá zejména funkcionáře svých organizací, aby ihned po obdržení informací a pokynů z ústředí odborového svazu seznámili členy s obsahem a organizací pomoci členům a v první etapě věnovali pozornost úplnosti a hodnověrnosti podkladů pro poskytnutí pomoci. Informace o poskytované pomoci a příslušné dotazníky budou k dispozici také na internetových stránkách odborového svazu (osz.cmkos.cz).

Čím lépe a rychleji se podaří zvládnout sumarizaci objemu potřebné pomoci, tím je větší šance, že pomoc bude účinná, protože bude včasná, zdůrazňuje předseda Schlanger. Výkonná rada svazu je připravena sejít se k rozhodování o uvolnění finančních prostředků neprodleně.

„Jsme přesvědčeni o tom, že naši členové v postižených místech věrni zásadám solidarity a občanské vzájemnosti podle svých schopností a možností přikládají ruce k dílu, aby se škodám dalo předejít, případně je alespoň zmírnit,“ říká Schlanger. A zdůrazňuje, že poděkování patří všem, kteří jakkoliv pomáhají a v dalších dnech pomohou.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!