Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče odvolává stávkovou pohotovost

Výkonná rada OSZSP odvolává dnešním dnem stávkovou pohotovost, kterou vyhlásila 2. listopadu 2001 kvůli nedodržení vládních slibů týkajících se zvyšování platů…

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP) odvolává dnešním dnem 18. ledna 2002 stávkovou pohotovost, kterou vyhlásila 2. listopadu 2001 kvůli nedodržení vládních slibů týkajících se zvyšování platů zaměstnancům veřejných služeb (dříve rozpočtové a příspěvkové sféry) v roce 2002.

Opakovaná jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb s představiteli vlády dnes vyústila v dohodu, kterou OSZSP považuje za maximum dosažitelné v daných politických a ekonomických podmínkách.

Namísto vládou zamýšleného zvýšení tarifních platů všem zaměstnancům veřejných služeb o osm procent pro rok 2002 budou díky vyjednávání odborových svazů nařízením vlády zvýšeny tarify v průměru o jedenáct procent, a to již od března, přestože záměrem vlády bylo realizovat platovou úpravu až v dubnu. Navíc veškeré prostředky budou rozpuštěny do tarifní složky platů a stanou se nárokovou složkou (oproti původnímu vládnímu předpokladu, že část prostředků bude v rezervě pro pokrytí platových náhrad). To přinese i výhodnější výchozí pozici pro platové vyjednávání pro příští rok. Byl tak splněn požadavek odborového svazu, že není podstatné datum platové změny (hned od počátku roku), ale skutečná výše platového nárůstu.

Na základě požadavků OSZSP vláda vytvořila svým nařízením o úhradách péče ve zdravotním pojištění podmínky umožňující zajištění finančních prostředků potřebných nejen k realizaci dohodnuté platové úpravy ve zdravotnických zařízeních, ale také vytvořila prostor pro další vyjednávání na resortní úrovni. Podle podkladů Ministerstva zdravotnictví je pro rok 2002 zajištěno ve zdravotním pojištění navýšení o 3,7 miliardy na osobní náklady, z nichž přibližně 2 miliardy budou použity na dohodnuté zvýšení platových tarifů o jedenáct procent všem zaměstnancům. Vzhledem k tomu, že celá sociální péče (i tam pracují zdravotníci) a část zdravotnictví (například hygienické stanice) jsou financovány ze státního rozpočtu, ve kterém již není žádná rezerva, nebyla dosud nalezena cesta, jak spravedlivě rozdělit prostředky zdravotního pojištění. Je třeba zajistit, aby nebyla porušena rovnost zaměstnanců před zákonem a za stejnou práci nedostávali různou odměnu jen kvůli tomu, jak je jejich organizace financována. Právě o tom budou ještě jednání pokračovat na resortní úrovni. Nejschůdnější cestu vidíme v kolektivním vyjednávání, a to jak na republikové úrovni, tak na pracovištích.

Vláda se rovněž zavázala ke konkrétním krokům v realizaci šestnáctitřídního platového systému – po předložení materiálu do připomínkového řízení (do konce března) ho vláda ještě za svého působení schválí svým nařízením, které bude mít účinnost od 1. 1. 2003.

Na základě petiční akce přislíbila místopředsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Veronika Nedvědová (ODS) iniciovat jednání o ratifikaci mezinárodních úmluv týkajících se kolektivního vyjednávání ve veřejných službách.

OSZSP ČR

Ohodnoťte tento článek!