Odbory, pojišťovny i zaměstnavatelé: ať pacient připlácí

Koncepce zdravotnictví, kterou vypracovala ministryně Milada Emmerová, dostala v těchto dnech dva konkurenty. Zpracovaly je také společně odbory se zaměstnavateli a samostatně pak i zdravotní pojišťovny. Rázem tak jsou tři návrhy koncepcí. Ani u jedné ale není jasné, jak skončí…

Koncepce Emmerové má konkurenci ve dvou nových dokumentech

„Trvám na tom, že spoluúčast pacienta není nutná, dokud se přesně neodhalí rezervy celého systému. Musíme jít cestou úspor a ne vytahávání peněz z kapes pacientů,“ soudí ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

Další dvě koncepce ale se spoluúčastí pacienta počítají. „Je podstatně efektivnější a eticky přijatelnější než korupce,“ soudí Jaromír Gajdáček, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven.

50 korun za den v nemocnici

Právě pojišťovny mají představu určitého příplatku za stravu a ubytování v nemocnici, například asi 50 korun, dále za vystavení receptu, a možná i za návštěvu u lékaře.

„Vše by ale muselo být velmi citlivě sociálně ošetřeno a tvořit jakési bariéry, které by pacientovi zabránily jít si pro recept k lékaři a zaplatit za jeho vystavení víc než stojí vlastní lék v lékárně, kdyby si ho koupil sám. To je typické například u paralenu,“ říká Gajdáček.

Třetí koncepce, která je z dílny Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a Unie zaměstnavatelských svazů ČR, se spoluúčastí počítá také.

„Šlo by o hotelové služby, které s výkonem zdravotní péče přímo nesouvisí. Ty by hradil pacient,“ řekl předseda odborů Jiří Schlanger, ale odmítl být konkrétnější.

Zatímco odbory již svůj návrh koncepce zdravotnictví ministryni Emmerové předaly, zdravotní pojišťovny se svou koncepcí hodlají vystoupit teprve ve čtvrtek a pak ji dát ministerstvu a poslancům.

Chtějí i připojištění

Zdravotní pojišťovny i odbory a zaměstnavatelé chtějí, aby pacient měl možnost výběru z několika druhů individuální pojistné smlouvy, kterou mu nabídnou, a to vzhledem k věku a jeho případným nemocím.

„Pokud by takovouto individuální smlouvu nepodepsal, platila by pro něj základní smlouva, v níž by měl garantovanou péči, která odpovídá běžné péči,“ řekl Gajdáček.

Pojišťovny by také rády, aby měly větší vliv na tvorbu sítě zdravotnických zařízení a stát aby pouze stanovil rozsah hrazené a nehrazené péče ze zdravotního pojištění. Emmerová naopak chce posílit vliv státu ve zdravotnictví.

Jednání asi v květnu

Zatímco koncepce Emmerové již leží zhruba dva měsíce na vládě a nyní jako dodatek k ní je přidáván soubor ekonomických opatření, zbylé dvě koncepce neprošly řádným připomínkovým řízením. Není tedy vůbec jasné, jak to s nimi dopadne.

Vláda by měla koncepci Emmerové projednávat koncem dubna nebo začátkem května, ale odbory, zaměstnavatelé i pojišťovny jsou proti této koncepci a chtějí, aby ji neprojednávala.

Spoluúčast pacientů, kterou však navrhují, bude svízelné prosadit. Už v minulosti několik takových pokusů bylo, ale nikdy spoluúčast vláda ani parlament neschválily.

Je docela možné, že všechny tři koncepce budou smeteny ze stolu anebo se z nich vytvoří jedna. K tomu by ale bylo třeba více politické odvahy. V současné době, ale není jasné a nelze ani odhadnout, jaké zásadní kroky ve zdravotnictví budou učiněny.

Právo

Ohodnoťte tento článek!