Odbory: Vzdálenost pacientů k nejbližšímu lékaři se může zvětšit

mikrofon, média, rozhovor

Zdravotnické odbory varovaly, že plány ministerstva zhorší dostupnost lékařské péče v Česku. Nařízení vlády podle nich povede ke značnému omezení stávajícího počtu nemocnic, odborných ambulancí i ordinací praktických doktorů. (Přepis rozhovoru s předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou – ČRO 1 a mluvčím MZ ČR Vlastimilem Sršněm)

Vyjádřit svůj nesouhlas chtějí zástupci zaměstnanců veřejně na demonstraci, která se uskuteční 27. března v Praze.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Paní Žitníková, proč zejména se obáváte, že lidé budou mít k lékařům dál než dosud a mohla by opravdu nastat dramatická situace v některých případech?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Ono všechno se vším souvisí a samozřejmě neustále slyšíme, že se snižují příjmy zdravotních pojišťoven, že je méně peněz ve zdravotnictví a chystají se nové právní normy.

A ty nové právní normy se celkem dost liší od toho, na co jsme zvyklí. A právě ty nové právní normy jsou pro nás obrovským problémem, protože negarantují ani tu stávající dostupnost zdravotnictví tak, jak je garantovaná v těch současných. My jsme …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Tedy, pardon, paní Žitníková, pacienti by podle vás mohli se dostat i do takové situace, že nestihnou přijet k lékaři včas?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Právě. My totiž máme největší strach z toho, že teď se ta zodpovědnost, kterou dodnes má ministerstvo zdravotnictví a kraje, přenáší na zdravotní pojišťovny.

A zdravotní pojišťovny podle těch vyhlášek budou uzavírat nové smlouvy se zdravotnickými zařízeními, to znamená s nemocnicemi, s praktickými lékaři, s gynekology, s dětskými lékaři a ty nové právní normy jim umožní, aby s některými ty nové smlouvy neuzavřeli, protože je tam přesně definováno, do jaké doby se máte dostat do nemocnice, do jaké doby se máte dostat ke svému obvodnímu lékaři, do jaké doby vám má být provedena nějaká operace.

A podle nás ty normy mají velmi dlouhé časové intervaly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Co tedy žádáte po ministru Hegerovi, aby úplně přepracoval ty normy nebo ty změny legislativní, kterých se obáváte?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

My jsme ji dostali, tu normu, už vlastně 3x. Poprvé jsme požadovali, aby se přepracovala úplně zásadně a ta spolupráce odborných společností a největší problém jsme měli s tím, že se stanovila dostupnost například pro pacienty na LDNky na 4 hodiny nebo na dialýzu na 4 hodiny. To bylo pro nás naprosto nepředstavitelné.

Takže něco se přepracovalo, ale pořád si myslíme, že to není přepracováno dobře. Takže my jsme oslovili pana ministra, aby s námi komunikoval, aby komunikoval s odbornými společnostmi a aby nám dal vůbec na vědomí, jak ta poslední norma vypadá. Já vůbec nevím, co ministerstvo teď upravilo, nebo neupravilo, protože nám to ani nedalo.

A opravdu, tak jak je to napsáno teď, tak je tam možnost velkého nebezpečí pro pacienty, že by mohlo dojít k drastickému omezení vlastně poskytované péče.

To znamená, že by třeba maminky s nemocnými dětmi měly jezdit až 70 kilometrů do nemocnice, že by například lidé k praktickému lékaři měli jezdit třeba 40 minut, prostě opravdu se nám to nelíbí a my chceme, aby ministerstvo to přepracovalo a nastavilo to na stávající podmínky, i když neustále tvrdí, že nechce snižovat rozsah péče a chce zajistit lepší kvalitu a lepší přístup.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Upřesňuje předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Já děkuji. Na shledanou.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Děkuji. Na shledanou.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Na druhé lince je mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Dobré odpoledne.

Vlastimil SRŠEŇ, mluvčí ministerstva zdravotnictví

Dobré odpoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Řekněte, prosím, budou zástupci ministerstva, potažmo pan ministr sám ještě jednat s odboráři a vyslyší jejich požadavky na dostupnost lékařské péče a tak, aby byly zachovány současné podmínky?

Vlastimil SRŠEŇ, mluvčí ministerstva zdravotnictví

No, tak já si myslím, že asi je důležité říct, jaký je ten současný stav. Ministerstvo zdravotnictví tuto normu poslalo do připomínkového řízení.

Připomínkujou to veškeré odborné lékařské společnosti, jsou to desítky a desítky různých společností a různých skupin, včetně odborů …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Odborům se to, teď jsme slyšeli, nedostalo ještě, jak je to možné?

Vlastimil SRŠEŇ, mluvčí ministerstva zdravotnictví

Ale prosím vás, odbory to připomínkovaly a my v tuto chvíli zpracováváme ty připomínky a vypořádáváme je.

To znamená, je to standardní proces, jako u každé jiné vyhlášky, jako u každého jiného nařízení. Ničím se ten proces neliší.

Čili v tuto chvíli jsme v procesu vypořádávání připomínek. To znamená, ve chvíli, kdy se ty připomínky vypořádají, určitě nastane v té normě řada změn a já si troufnu říct, že odbory by měly konečně se přestat /nesrozumitelné/ nad tím, že zastrašují pacienty, začalo to tady už akcí Děkujeme, odcházíme a vrátit se k té realitě …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Dobře, ale pane Sršni, řekněte spíš pacientům, než odborům, jestli se může stát … pardon, jestli se může stát, že se prodlouží ta dojezdová vzdálenost k lékaři, jestli se ta vzdálenost zvýší, jestli toto hrozí?

Vlastimil SRŠEŇ, mluvčí ministerstva zdravotnictví

Ta norma bude nastavovat absolutní minimum. Je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé žijí ve velkých městech nebo v hustých aglomeracích, ale jsou i lidé, kteří žijí v mnohem odlehlejších oblastech a tak dále.

A tato norma především těmto lidem bude garantovat, což tady nikdy nebylo v České republice, bude garantovat jakousi minimální, nebo respektive maximální dojezdovou vzdálenost, to znamená, že například ta pojišťovna bude povinna podle této normy zajistit tu péči, řekněme, aby byla nejdále takto. Nemůže za tu hranici.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

Dodává mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Já děkuji, že jste si udělal čas. Na shledanou.

Vlastimil SRŠEŇ, mluvčí ministerstva zdravotnictví

Já přeji pěkné odpoledne. Na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!