Odchod lékařů může nemocnici poškodit

nemocnice, značka

Poslanec za ODS a zároveň ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček s námi v exkluzivním rozhovoru mluvil o možných dopadech výpovědí jednačtyřiceti lékařů a o tom, co by se mělo změnit v systému.

O máločem se v posledních týdnech mluví tak moc a tak emotivně jako o výpovědích lékařů z nemocnic. V Jablonci se jich k výzvě Děkujeme, odcházíme připojilo 41 ze 103. Aktuálně jim běží výpovědní lhůta a 1. března už by neměli přijít do práce.

Proč chtějí odejít? Stejně jako bezmála čtyři tisícovky dalších českých nemocničních lékařů protestem volají po navýšení základního platu. Ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček nám v rozhovoru otevřeně řekl, co si o protestech myslí, nebo jak to bude v nemocnici vypadat při nejčernějším scénáři.

Jaké je stanovisko vedení nemocnice k výzvě Děkujeme, odcházíme? Je podle vás požadavek protestujících lékařů oprávněný?

Důvody akce chápu. Cena práce zdravotníků je obecně nízká. Hodinová mzda začínajícího lékaře je v nemocnici kolem jednoho sta korun, u zkušeného lékaře pak kolem dvou set korun. Průměrné měsíční mzdy lékařů jsou na první pohled slušné, ale jednak je to průměr, kterého většina nedosahuje, a jednak jsou takové za cenu vysokého objemu práce nad rámec běžné pracovní doby – běžně sto i více hodin měsíčně.
Takto nastavená úroveň i struktura mezd je bohužel daná historicky a souvisí s nevyhovujícím způsobem financování nemocnic i s neuskutečněnou reformou zdravotnictví. Dalším důvodem protestů je nevyhovující systém postgraduálního vzdělávání, který se v současné době mění. Takže důvodům akce rozumím, nesouhlasím však se zvolenou formou. Ta může nemocnici zásadně poškodit.

Očekávali jste, že výpovědí bude tolik?

Počet jsme tušili, důležitější je však struktura.

Ano. Už je veřejně známo, že v případě jablonecké nemocnice odchází řada klíčových lékařů z oddělení jako ARO nebo chirurgie. Někde údajně odešli všichni. Můžete to uvést na pravou míru?

Nemáme pracoviště, ze kterého by odešli všichni lékaři. Výpověď nepodal žádný primář a toho si velmi vážím, protože to beru jako projev zodpovědnosti za fungování jejich oddělení.Nadruhou stranu na pediatrii a gynekologii zůstává pouze primář, na ARO primář a jeden lékař a na chirurgii primář a dva lékaři.

Když budeme mluvit o konkrétních odděleních, tak například místní porodnice, a nejen ona, má slušné renomé. Nemáte obavy, že po odchodu většiny lékařů z tohoto a jiných oddělení vezme dobrá pověst za své?

Pevně věřím, že všichni, nebo alespoň velká většina lékařů, své rozhodnutí dříve nebo později změní a na svých pracovištích zůstanou, nebo se na ně vrátí. Vzdělaní a zkušení pracovníci jsou největším bohatstvím každé nemocnice, která je bez nich jen hromadou cihel. Odchod většího počtu lékařů by samozřejmě měl vliv na kvalitu a rozsah péče, alespoň na určitou dobu.

V této souvislosti jste již dříve naznačil, že pakliže lékaři odejdou, bude zřejmě od března nutné počítat na některých odděleních s takzvaným víkendovým režimem. Co to vlastně znamená a jak dlouho může takový režim vydržet fungovat?

Při víkendovém režimu by se zastavila neakutní, tedy plánovaná péče. Provoz alespoň pro akutní pacienty budeme chtít od 1. března zachovat na všech výpověďmi nejvíce zasažených odděleních – tedy na ARO, pediatrii, gynekologicko-porodnickém, ORLa chirurgii. Uděláme pro to maximum.
Tento omezený provoz může fungovat řádově týdny, měsíce už si nedovedu představit. Každopádně máme obavy, že úplné zastavení provozu jakéhokoliv oddělení by mohlo mít v budoucnu negativní dopad na jeho fungování i na fungování celé nemocnice.

Pomohlo by nějak zásadně, kdyby výpověď stáhlo alespoň několik jedinců, jak už se tomu stává v jiných krajích?

I kdyby nakonec odešla jen část z oněch jednačtyřiceti lékařů, stále by to byl obrovský zásah. Nejsme fakultní nemocnice, která má na každém oddělení desítky lékařů.U nás je zastupitelnost velký problém. Kdyby lékaři výpovědi začali stahovat, tak to samozřejmě uvítáme, ale vždy budeme muset řešit celé oddělení najednou.
Pro příklad – na ORLjsou čtyři lékaři, což už teď je naprosté minimum. Takže když jedna lékařka z tohoto oddělení stáhne výpověď, tak s primářem zůstanou dva, což nic neřeší. Takže řeknu – dobře, paní doktorko, jsem rád, že výpověď stahujete, ale musím počkat, jestli ji stáhnou i další, protože se dvěma lékaři oddělení neobsadím.

Pakliže na některých odděleních víkendový režim skutečně nastane, dá se předpokládat spolupráce s jinými nemocnicemi?

V případě víkendového režimu budou nemocnice jistě spolupracovat.Okonkrétnostech je předčasné uvažovat. Pořád ale doufáme, že se u nás podaří zajistit péči na všech odděleních. Když se to nepodaří, posílíme dopravní službu a budeme pacienty vozit jinam.Vkaždém případě veřejnost budeme o všem průběžně informovat.

Určitě nemůžete do konce února jen čekat, jestli si to lékaři rozmyslí, a sami musíte situaci nějak začít řešit. Můžete nastínit některá opatření?

Zdůrazňuji, že s lékaři samozřejmě stále budeme jednat. Nehodláme vystupovat konfrontačně, nebo je kritizovat. Ale pochopitelně nemůžeme sedět s rukama v klíně a čekat, jestli v březnu přijdou do práce nebo ne.Od února budeme podnikat takové kroky, abychom možné negativní dopady zmírnili.V první řadě to znamená, že zveřejníme inzeráty, že hledáme lékaře.

Když pominu případné stahování výpovědí, tak může nastat i situace, kdy lékař odejde, ale pak si to rozmyslí a bude se chtít vrátit. Jak se k takovému bude přistupovat? Nastoupí zpět za stejných podmínek, za jakých odešel?

O tomhle bych teď nechtěl spekulovat. Rozhodně uděláme maximum proto, aby tahle nemocnice nadále fungovala co nejlépe.

Sama nemocnice, potažmo město jako zřizovatel, požadavku lékařů na zvýšení základního platu zřejmě vyhovět nemůže…

Řešení požadavků lékařů je zcela mimo možnosti nemocnice i města. Uspokojení všech, a v plném rozsahu, by znamenalo navýšení nákladů o devadesát milionů korun ročně při stávajícím systému přesčasové práce. Přitom na rok 2011mánemocnice sestavený plán hospodaření před odpisy s kladnou nulou, a to už po úsporných opatřeních. Jakákoliv obdobná částka, nebo její zlomek, tedy v rozpočtu nemocnice není a stejně je na tom i rozpočet města.

Jaké je tedy podle vás možné řešení mzdových i dalších požadavků lékařů?

Jediným možným řešením je reforma zdravotnictví. Musí se ucpat díry v systému, kterými neefektivně tečou miliardy korun. Mám na mysli zavedení pružného systému stanovování cen a úhrad léků, účelný nákup investic za ceny obvyklé na našem trhu, uvážlivé zavádění nových technologií a otevírání nových kapacit, změny v přerozdělování pojistného mezi pojišťovnami, snížení požadavků na personální obsazení oddělení mimoběžnou pracovní dobu a revize počtu a struktury fakultních nemocnic.
Důležitou oblastí jsou změny v síti zdravotnických zařízení, snížení počtu drahých akutních lůžek a posílení levnějších lůžek následné péče, odbourání nadbytečných kapacit. Zde mají dluh zdravotní pojišťovny, které neřídily svou smluvní politiku dostatečně efektivně. Dále je nutné najít funkční systém, který uvolněné finanční prostředky dostane zpět do nemocnic. Ty je potom budou moci využít na zvýšení platů.
Reforma ale samozřejmě není jednorázová změna.

Myslíte, že slib reforem bude lékařům stačit?

Vím, že lékaři chtějí rychlé peníze. Slibů politiků už slyšeli spoustu. S reformou souhlasí, ale nechtějí čekat ani na její výsledky, ani na to, zda skutečně proběhne. Situaci zhoršuje i to, že v resortu školství se peníze našly, ale ve zdravotnictví ne, ačkoliv tam jsou – jsou „pouze“ nedostatečně efektivně alokované. Přesto v současné době nevidím jiné východisko, než lékařům říci: Změny proběhnou, víme co udělat a jak, ušetřené prostředky půjdou prioritně na platy zdravotníků, ale potřebujeme na to čas. S pokorou vás žádáme ještě jednou o strpení.

Co by měl nyní udělat ministr zdravotnictví?

Pan ministr zveřejnil základní čtyři pilíře reforem a pojmenoval základní problematické oblasti. Myslím, že by měl lékařům nabídnout podrobnější plán, jasnou a konkrétní „cestovní mapu“ jednotlivých kroků včetně termínů plnění.Oto jsem ho i požádal.

Co uděláte pro řešení nastalé situace vy jako poslanec?

Na únorové schůzi sněmovny bude schváleno prodloužení tzv. Janotova balíčku, tedy omezení cen léků. Věřím, že opozice nezablokuje jeho zrychlené projednávání v jednom čtení. Dále jsem jako člen kontrolního výboru zodpovědný za šetření mediálně známého nákupu zdravotnické techniky v Ústeckém kraji. Záležitost dopracuji a předložím k projednání do tří měsíců. Chci pokračovat kontrolami dalších investičních akcí v resortu zdravotnictví.V případě potřeby budu pana ministra znovu žádat, aby položil na stůl konkrétní protinávrh k požadavkům lékařů. Ve výboru pro zdravotnictví budu podporovat a kontrolovat plnění reformních kroků.

Ohodnoťte tento článek!