Odchod lékařů podporuji, říká Sušil

Ač je ve vedení nemocnice, která může v příštím roce přijít o desítky kvalifikovaných lékařů, jejich rozhodnutí dát výpověď a odejít za lepšími penězi náměstek ředitele krajských nemocnic v Karviné a Orlové a zároveň lékař Radek Sušil podporuje.

Podle něj výzva „Děkujeme, odcházíme“ znamená obrovskou příležitost pro lékaře získat odpovídající plat a zatraktivnit lékařskou profesi. „Jsem doktor, proto je chápu,“ říká.

Plánovaný odchod lékařů podporujete. Proč?

Pro lékaře se toho od revoluce moc neudělalo. Teď je šance ukázat nespokojenost. Protest nemíří proti vedení nemocnice, ale proti jednání vrcholných politiků.

Které nároky lékařů jsou nejoprávněnější?

Především požadavek na odpovídající plat. Vzhledem k důležitosti a zodpovědnosti tohoto zaměstnání je na místě požadovat jeden a půlnásobek pro začínající doktory, a až trojnásobek průměrného platu pro plně kvalifikované doktory.

Souhlasíte s lékaři, že jejich profese už není tak atraktivní?

Rozhodně. Když mluvím se svou dcerou o tom, co by v budoucnu chtěla dělat, jako první odmítá možnost, že by byla lékařkou.

Kolik lékařů z karvinské a orlovské nemocnice odejde?

Přesná čísla bychom měli znát po 15. prosinci. Podle odhadu by mohlo odejít čtyřicet až padesát procent lékařů.

Jak docílíte toho, aby na odchod lékařů nedoplatili pacienti?

Krizový scénář budeme tvořit až podle toho, kolik lékařů opravdu odejde. Pokud budeme muset, zavřeme i nějaká oddělení, protože oddělení bez doktorů je zbytečné.

To se lidem líbit nebude.

Ano, konflikty mezi pacienty a lékaři lze očekávat a lékaře na to připravuji.

Ohodnoťte tento článek!