Přejít na obsah

Oddalování dohody je drahé a neefektivní

zpět
5.3.2009

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče se již dlouhou dobu snaží se zástupci zdravotních pojišťoven domluvit na vyřešení financování domácí hospicové péče. K dohodě ale prozatím nedošlo. „Výsledkem je, že řada pacientů, jež by mohla být levně léčena v žádoucím prostředí domova, je překládána předčasně či nadbytečně do lůžkových zařízeních, která léčí dráže a v psychosociálně méně příznivém prostředí,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz viceprezident Asociace Robert Huneš...

Hovořili jsme spolu koncem minulého roku o spuštění pilotního projektu, který by měl vyřešit financování domácí hospicové péče. Odhadoval jste, že by se tento projekt mohl spustit v březnu 09. Je tento termín stále reálný?

Zástupci zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a poskytovatelů se sešli ke dvojímu jednání na půdě ministerstva za účelem nalezení konsenzu s následným zahájením domácí hospicové péče. K dohodě prozatím nedošlo a čeká nás další jednání 5. března. Jsem přesvědčen, že dohoda je možná. Především proto, že v globálním měřítku by se jednalo pro pojišťovny o finančně nenáročnou záležitost a s rozumným předpokladem, že výstupem bude prokázání smysluplnosti péče za nízkou cenu pro pojišťovny. Domnívám se, že právě tato skutečnost může být paradoxně jednou z příčin, proč prozatím k dohodě nedošlo…

Jak dlouho by zhruba projekt trval?

Možnosti délky projektu jsou různé. Byl-li by však kratší než jeden rok, může se snadno stát, že výstupy by mohly být ovlivněné nahodilostmi, tudíž nerelevantní.

Jak vypadají jednání s pojišťovnami?

Příklad pro ilustraci. V případě našeho Hospice sv. Jana N. Neumanna jsem předložil projekt domácí hospicové péče pro oblast Jihočeského kraje a zažádal o výběrové řízení. V něm jsme uspěli a tato skutečnost byla doporučena pojišťovnám k uzavření smlouvy (14.1. 2009). Požádal jsem nejprve krajskou pobočku VZP v Českých Budějovicích o uzavření smlouvy. Přestože krajské pobočky mají ve smluvních záležitostech plnou autonomii, tak s odvoláním na další jednání v Praze VZP zatím smlouvu neakceptovala. Rovněž jsme uspěli ve výběrovém řízení na standardní domácí péči pro oblast Prachaticka, včetně výslovného doporučení představitelky asociace agentur domácí péče, ve kterém podpořila uzavření smlouvy pro nedostatečné pokrytí této péče v regionu, písemně žádají praktičtí lékaři pojišťovny o rozšíření smluvní kapacity této péče uzavřením smlouvy s naším zařízením a pro VZP je to dosud stále málo a zatím není ochotna uzavřít smluvní vztah…

Výsledkem je, že řada pacientů, jež by mohla být levně léčena v žádoucím prostředí domova, je překládána předčasně či nadbytečně do lůžkových zařízeních, která léčí dráže a v psychosociálně méně příznivém prostředí.

Řešila se také tzv. „potulná praxe“, došlo v tomto bodě již k nějakému konsenzu?

Potulná praxe je terminus technicus, který zmínili sami představitelé pojišťoven při výše zmíněných jednáních. Platná zdravotnická legislativa říká, že pacient v domácím prostředí je léčen svým praktickým lékařem a jiný mu nesmí bez jeho vůle do léčby zasahovat. Pokud ano, jednalo by se o zmiňovanou potulnou praxi. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a její projekty na domácí hospicovou péči tuto skutečnost respektují.

Podotýkám, že APHPP se domnívá, že i v platném právním režimu lze najít cestu ke smluvnímu poskytování domácí hospicové péče např. pouhým navýšením frekvence návštěv u náročnějších pacientů či konziliární službou lékaře s atestací v paliativní medicíně, respektive lékaře hospice. Například i formou telefonické nebo osobní konzultace praktického lékaře s hospicovým lékařem; nestačí-li, měl by mít praktik právo požádat specialistu o konziliární vyšetření pacienta - obvykle se jedná o pacienty neschopné transportu, tedy s nutností návštěvní služby - a pojišťovna by tento výkon, konzultaci i konziliární vyšetření, i náklady s ním spojené měla uhradit.

Jednání o úhradové vyhlášce bylo minulý rok poměrně náročné, nejdříve chybné výpočty, poté návrh ministerstva, který pro Vás nebyl zcela přijatelný. Chybí vám peníze, které jste již tehdy požadovali?

Nejhorší se sice podařilo odvrátit, ovšem nominální navýšení úhrad hospicům činí oproti loňsku necelých 3,4%. Ve vztahu k inflaci se tak jedná pro letošní rok o reálný pokles úhrad hospicům o 2,9%!

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Oddalování dohody je drahé a neefektivní

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Oddalování dohody je drahé a neefektivní

Komentáře

dalších 12 komentářů
Robert Huneš Re:Systémové selhání  | 9. 03. 2009 20:07

Vážení kolegové, a to ještě možná netušíte, jak jsou mnohdy odesíláni pacienti do hospiců, pokud vůbec. Týden před úmrtím je puštěno žilou zdravotní pojišťovně množstvím zbytečných či nadbytečných výkonů (rentgen, sono, chemoterapie, CT, MR atd.). Pacientovi ani neprodlouží život, ani neuleví od bolesti. Jen zvyšuje jeho diskomfort a dává falešnou naději na uzdravení či alespoň prodloužení života, ačkoliv ani jedno nenastane a lékař indikující tuto "léčbu" to dobře ví... Pacientovi je ukraden zbývající čas života, aniž by měl příležitost se smířit se sebou, s blízkými, vyrovnat dluhy duše i ty hmotné. Je to velmi drahé, ale pojišťovny to vesele platí, zatímco pro terminálně nemocného pacienta nesrovnatelně lepší a přitom levnější péči v hospici se zdráhají jakkoliv podpořit či vylepšit. Robert Huneš

A.Hladký Re:Re:Re:Re:Hospic ve zdravotnictví ?  | 8. 03. 2009 14:14

Máte pravdu, omlouvám se.

lékař Systémové selhání  | 8. 03. 2009 10:30

Dle mého názoru vznik hospiců a hospicové péče je důsledek selhání moderní medicíny jak lůžkové , tak ambulantní.Na lůžkách v nemocnici i v ambulancích většina lékařů o komplexní léčbě bolesti(opiáty všech forem,adjuvantní léčba, katetry, porty, neurochirurgické intervence...) má mlhavé povědomí či neví zhola nic.Sami za to nemůžou, nikdo je to neučí.Svůj díl zde mají i ekonomické důvody. Z terminálního pacienta či symptomatické léčby se stává horký brambor.Přitom se dá i za přijatelné náklady poskytnout kvalitní,důstojná péče.Ale musí to ty lékaře někdo naučit!!!Alespoň základní algoritmy, jako např. při KPCR:

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné