Oddlužení čeká jen tři nemocnice ve zlínském kraji

Oddlužení nemocnic, které přislíbili zástupci ministerstva zdravotnictví na jednání s představiteli kraje, se bude týkat pouze zařízení ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži. Ministerstvo si dalo podmínku, že bude oddlužovat jen ty nemocnice, jejichž objem závazků k 31. prosinci 2002 převyšoval objem pohledávek k témuž datu…

Zlínský kraj – Podle tohoto ustanovení se to týká jen uvedených nemocnic,“ řekla krajská radní Ester Cvejnová, zodpovědná za zdravotnictví.

„Uherskohradišťská nemocnice měla vyrovnanější hospodaření a bohužel na podmínku ministerstva doplatila, což je opravdu nespravedlivé a je nám to líto,“

dodala Cvejnová.

Do konce roku by podle ní měla Česká konsolidační agentura odkoupit závazky nemocnic kraje ve výši 123 milionů korun.

„Jako základ pro stanovení výše oddlužení slouží objem závazků po lhůtě splatnosti k poslednímu prosinci minulého roku, což v případě našeho kraje činí 290,261 milionu. Od této částky jako jediná sankce je odečteno 43,53 milionu,“ uvedla.

To jsou peníze, jež byly vyplaceny jako nenároková složka mezd (například odměny) v minulých letech, tedy podle ministerstva ve vztahu ke špatnému hospodaření nemocnic neoprávněně.

Z definitivní sumy pak byla vzata jako základ pro oddlužení její polovina. Je to však jen příslib a ministryně bude materiál v září předkládat vládě. K hospodaření nemocnic uvedla, že se za první pololetí zlepšilo a ztráty v porovnání s loňským rokem nejsou dále prohlubovány.

„Naopak můžeme hovořit o určitém zlepšení. Největší úspory byly dosaženy v oblasti spotřebního zdravotnického materiálu, a to zhruba jednadvacet milionů korun za všechny nemocnice v kraji,“ řekla Cvejnová. Ve druhém pololetí očekává pokračování trendu snižování ztrát v souvislosti s opatřeními vyplývajícími z auditu a důsledné kontroly plnění závazných úkolů ředitelů nemocnic.

„Například ve vsetínské nemocnici, kde byla vysoká přezaměstnanost, již zahájili personální řešení a bylo dáno 27 výpovědí,“ dodala s tím, že všechna opatření včetně zaměstnanosti nechává kraj na ředitelích nemocnic. Mezi jejich úkoly, jež kraj měsíčně kontroluje, je mimo jiné zřízení hospodářských středisek až do úrovně jednotlivých primariátů s cílem zprůhlednit hospodaření nebo optimalizace zásob. „Žádný zásah však nesmí být na úkor zdravotní péče,“ uzavřela Cvejnová.

Karla Havlíková, Zlínské noviny, 27.08.2003

Ohodnoťte tento článek!