Odečtení praxe kvůli atestaci

Titulní obrázek

„Pracuji jako zdravotní laborantka v oboru hematologie. Po absolvování atestace jsem byla přeřazena do 9. platové třídy. Z důvodu atestace, která probíhala dálkovou formou, mi byly odečteny dva roky praxe. Je to v pořádku?“ ptá se čtenářka Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Pracuji jako zdravotní laborantka v oboru hematologie. Po absolvování atestace v tomto oboru jsem byla přeřazena do 9. platové třídy. Z důvodu atestace, která probíhala dálkovou formou, mi byly odečteny 2 roky praxe. Je to

v pořádku?

Odpovídá Mgr. Ivana Štěpánková

Důvodem pro vaše zařazení do 9. platové třídy jistě nebyla jen sama skutečnost, že jste absolvovala atestaci, ale že po vás zaměstnavatel od té doby požaduje činnosti zařazené do 9. platové třídy, ke kterým jste atestací získala způsobilost – například provádíte odběry krve, pracujete se složitou laboratorní technikou, provádíte specializované laboratorní postupy.

Zaměstnavatel totiž zařadí zaměstnance do té platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon na zaměstnanci požaduje.

Zaměstnavatel zaměstnance v rámci příslušné platové třídy zařazuje ještě podle dosažené doby započitatelné praxe do platového stupně. Zaměstnanci zařazení do stejné platové třídy, ale s různým stupněm dosaženého vzdělání, se platově odlišují tzv. odpočtem let z celkové započitatelné praxe.

Pro devátou platovou třídu byla zavedena možnost alternativního vzdělání, jako optimální je stanoveno vyšší odborné vzdělání, jako postačující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Odpočet doby započitatelné praxe kompenzuje disproporci mezi stupni vzdělání tím, že se zaměstnanci, který dosáhl nižšího ze dvou stupňů vzdělání, odečte stanovený počet let, v zásadě odpovídající délce studia pro získání vyššího vzdělání stanoveného pro příslušnou platovou třídu.

V souladu s uvedeným se tedy zaměstnanci zařazenému např.do deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, odečte ze započitatelné praxe doba 2 roků.

Jestliže jste v souladu s tzv. zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních získala odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta absolvováním střední zdravotnické školy v oboru zdravotní laborant, je odpočet 2 let v pořádku, přestože odůvodnění atestací není správné.

www.Zdravi.Euro.cz

Odečtení praxe kvůli atestaci
Ohodnoťte tento článek!