Odfakultnění dvou pražských nemocnic nebude mít vliv na péči ani výuku, tvrdí ředitelé

Nemocnice na Bulovce, Bulovka

Pražská Nemocnice Na Bulovce odstranila ze své brány přídomek „fakultní“ a definitivně tak zakončila dvacetiletou fakultní éru nemocnice. Na faktické fungování Nemocnice Na Bulovce to však nemá mít žádný hlubší dopad, říká její ředitel Petr Zajíc. Stejné hlasy se ozývají i z Thomayerovy nemocnice.

Proces „odfakultnění“ se podle Petra Zajíce projevuje především provozními změnami, například upravením názvu klinik. Za nejnáročnější pak Zajíc považuje administrativní kolotoč odstraňování přídomku „fakultní“ z úředních dokumentů, vývěsních cedulí a webových stránek.

Navzdory tomu, že se v případě Bulovky jedná skutečně velké zdravotnické zařízení, náklady spojené s přerodem nemocnice by neměly v první fázi přesáhnout řády desítek tisíc korun.

„Na ekonomické souvislosti procesu „odfakultnění“ dostáváme z médií časté dotazy, ovšem přesné vyčíslení není v tuto chvíli možné. V současné době jsme přistoupili pouze k těm nejnutnějším krokům, kdy jsme změnili pouze ta základní razítka a další věci s tím související. Nicméně, do procesu lze těžko započítat duševní práci a práci celého týmu lidí, kteří na tom pracují. Od cedulí přes recepty až po smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a se všemi subjekty, které zde jsou. Konečné náklady samozřejmě v tuto chvíli nejsme schopni vyčíslit, ale vzhledem k ekonomické situaci se budeme snažit být co nejúspornější,“ uvedl ředitel Zajíc.

Výuka bude pokračovat

Jedním z argumentů podporujících „odfakultnění“ dvou významných pražských nemocnic byl ten, že v hlavním městě sídlí pouze 3 lékařské fakulty, a tudíž není třeba mít 5 velkých fakultních nemocnic. Přesto se z nejvyššího vedení dotčených nemocnic ozývá, že se v rámci výuky mediků a zdravotních sester nic nezmění.

„Některé kliniky, které spolupracovaly s lékařskými fakultami, jsou v rámci pregraduální i postgraduální výuky unikátní, a proto není důvod, aby zde výuka nepokračovala. My s tím již teď počítáme, o čemž vypovídají i nové názvy klinik, například Chirurgická klinika I. Lékařské fakulty a Nemocnice Na Bulovce. Už to deklaruje zájem lékařských fakult a samozřejmě i ministerstva na tom, aby zde výuka a další vzdělávání mediků pokračovalo,“ upřesnil Zajíc.

To, zda bude příprava studentů medicíny a souvisejících oborů na Bulovce pokračovat ve stejné míře, není jisté. Podle Zajíce je zatím příliš brzy – jednání s vedením jednotlivých fakult stále ještě probíhají.

Metropolitní nemocnice v mlze

Hlavní město Praha před časem projevilo o Nemocnici Na Bulovce zájem. Rádo by z ní mělo v budoucnu svou metropolitní nemocnici. Překážkou však byly její vnitřní dluhy.

I po změně politické situace na pražské radnici je však situace stále nejasná. Bulovka tak zatím zůstane i nadále pod kuratelou ministerstva zdravotnictví.

„Co se týká medializovaného procesu přechodu na metropolitní nemocnici, tak v současnosti zůstáváme stále pod zřizovatelem ministerstvem zdravotnictví a s napětím očekáváme, jak dopadnou jednání zastupitelstva. V tomto roce proces převodu na takzvanou metropolitní nemocnici pod město Praha je poměrně složitý administrativně-zákonný proces, do kterého nemůžeme zasahovat a vyjadřovat se k němu do té doby, než bude znám výsledek jednání na radnici. Poté si město nepochybně udělá detailní přehled o ekonomice hospodaření a o vnitřním dluhu a zaujme své stanovisko,“ sdělil ředitel.

Ohodnoťte tento článek!