Odliv sester má zastavit zvýšení platů

Titulní obrázek

Zdravotní sestry chybí snad v každém zařízení, mnohá již musela kvůli jejich nedostatku omezit i provoz. Ministerstvo proto připravilo řadu opatření, která by měla tuto kritickou situaci vyřešit. Do nemocnic by mělo sestry zpět nalákat zejména zvýšení mezd o patnáct procent a zlepšení pracovních podmínek….

O potřebě zastavit odliv zdravotních sester z nemocnic se debatuje již dlouho, teprve nyní ale ministryně v demisi Daniela Filipiová přichází s opatřeními, která by měla tento trend zvrátit. Pokud vláda 4. května na jednání plán schválí, sester by mělo být za nedlouho mnohem více. A podle ministryně jsou naděje velké, předběžný souhlas s navýšením peněz má prý od všech členů odcházejícího kabinetu. Právě ohodnocení totiž představuje ten největší problém, jejich průměrná mzda v roce 2008 činila 24 221 korunu, tedy o trochu méně než průměrná mzda v ČR. Navýšení o patnáct procent bude provedeno jednak zvýšením tarifů a dále zavedením příplatku pro zdravotníky a úpravou katalogu prací. Pojišťovny již mají k tomuto účelu připravenou jednu miliardu korun. Polepšit si mají i zdravotničtí asistenti, ti se totiž mají změnit na praktickou sestru, stoupnou jim kompetence a následně i ohodnocení.

Změní se i vzdělávání sester

Změny se chystají i v oblasti vzdělávání sester, zatímco nyní musí sestra studovat až deset let, aby mohla pracovat samostatně, v budoucnu by se měla tato doba zkrátit o tři roky. Střední zdravotnické školy změní dosavadní studijní program tak, aby absolventi měli vyšší kvalifikaci a mohli provádět část prací samostatně. Od roku 2004 přijímaly do oboru zdravotnický asistent. První absolventi vyšli v roce 2008, ze 3 000 nastoupilo do praxe jen 211, většina studovala dál na vyšší odborné škole, aby si doplnila maturitu a mohla pracovat samostatně. Sestry si budou zvyšovat vzdělání v bakalářských a magisterských programech vysokých škol. „Probíhá revize vzdělávacích programů s cílem zkrátit délku specializačního vzdělávání, zohlednit současné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání a zvýšit kompetence sester. Navíc připravujeme a projednáváme s ministerstvem školství opatření umožňující zkrácení vzdělávání všeobecné sestry až o 2 roky z dnešních minimálních 7 let a odstranění duplicit ve vzdělávání sester,“ doplňuje Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči.

První náměstek ministryně Marek Šnajdr uvedl, že ročně půjde na specializační a celoživotní vzdělávání sester 300 milionů korun ze státního rozpočtu a fondů EU. Ministerstvo podpoří v 16 oborech 1 900 rezidenčních míst, například v oboru dětská sestra a sestra intenzivní péče. Stipendia dostanou i zdravotničtí asistenti, kteří nastoupí do zdravotnictví a budou studovat dál při zaměstnání.

Jedná se i o prestiž

Ministerstvo nezapomíná ani na podporu prestiže povolání sestry. „Chceme více využívat výsledky spokojenosti pacientů, kde se hodnotí i chování a péče sester. Toto hodnocení je více než uspokojivé. Nově se chceme zaměřit i na sledování spokojenosti zdravotnických pracovníků, je třeba získat validní výsledky a analyzovat příčiny nespokojenosti. Společně s profesní organizací je třeba pozitivně medializovat povolání sestry. Spolupracujeme s Českou asociací sester na oslavě Mezinárodního dne sester a podporujeme akci Sestra fest, která proběhne na Staroměstském náměstí dne 12. května,“ popsala kroky vedoucí ke zvýšení prestiže sester ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. V Česku pracuje zhruba 90.000 sester, z nich 37.000 takzvaně u lůžka, tedy v nemocnicích. Největší problém s odchody sester je právě v lůžkové sféře. V prosinci 2008 chybělo podle šetření ministerstva ve sledovaných nemocnicích 1090 sester, nejvíce, 531, v Praze. Podle šetření České asociace sester (ČAS), které postihlo celé zdravotnictví, chybí až 6000 sester.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Odliv sester má zastavit zvýšení platů
Ohodnoťte tento článek!