Odpovědnost za nezaplacené léky nesou ředitelé, říká exministr Fišer

Podle mnohých ředitelů se nemocnice zadlužila kvůli navyšování mezd, které jste prosadil… – To není pravda. Zvýšení bylo kryto dodatečnými příjmy od pojišťoven. Pokud jde o hospodaření s léky v nemocnicích, to je úloha ředitele…

Dluhy nemocnic za léky začaly podle dodavatelů růst od jara, kdy vedl resort Bohumil Fišer. Jeho nástupkyně Marie Součková přiznala, že celkové závazky, nejen za léčiva, jsou v řádu miliard.

hn: Věděl jste o tom, že se nemocnice propadají do dluhů?

Za loňský rok k 31. prosinci činily veškeré závazky všech nemocnic jednu miliardu, což jsou dvě procenta z jejich nákladů.

hn: Myslíte si, že ministerstvo patřičně sledovalo hospodaření nemocnic? Vždyť náměstek Hlaváček, který je stále ve funkci, říkal před dvěma týdny, že finanční situaci přímo řízených nemocnic nevidí kriticky. Přitom pět fakultních dluží za léky značné částky….

Všechno se u přímo řízených nemocnic sledovalo. Závazky, pohledávky, výnosy i náklady. Trochu jiná situace je u okresních nemocnic. Tam padá odpovědnost na okresní úřady.

hn: Jak je možné, že růst dluhů nechal ministerstvo klidným? Pohledávky jedné farmaceutické firmy za nemocnicemi se zvedly ze dne na den o pět miliónů…

Na detaily – protože už nejsem ministr – nedovedu odpovědět

hn: Podle mnohých ředitelů se nemocnice zadlužila kvůli navyšování mezd, které jste prosadil…

To není pravda. Zvýšení bylo kryto dodatečnými příjmy od pojišťoven. Pokud jde o hospodaření s léky v nemocnicích, to je úloha ředitele, aby se s dodavateli určitým způsobem dohodl na platbách. Je za to zodpovědný.

hn: Ministryně by měla vedení zadlužených nemocnic potrestat?

Nemohu říkat, co má dělat.

(ika), Hospodářské noviny, 4.10.2002

Ohodnoťte tento článek!