ODS už nechce převádět nemocnice na akciovky

nemocnice, chodba, lékař

Občanští demokraté překopali svůj program v oblasti zdravotnictví . „V sobotu zvítězila vize pro občany přátelská, citlivá a vstřícná, v Evropě vyzkoušená a především politicky prosaditelná,“ uvedl pro Právo poslanec Boris Šťastný.

Krátce před víkendovou konferencí Vize 2020 v Brně a pak při ní totiž narazila koncepce bývalého ministra Tomáše Julínka, počítající mimo jiné s převodem fakultních nemocnic na akciové společnosti, což by fakticky znamenalo jejich privatizaci. Tento plán vyvolal bouři už před několika lety, když se proti němu vzepřeli mnozí lékaři, levice a lidovci.

„Vize 2020 navrhuje transformaci fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice na nonprofitní bázi,“ uvádí se v programu, na jehož změně se podílel mimo jiné Julínkův kritik, místopředseda sněmovního zdravotního výboru Šťastný.

Fakultní nemocnice tak mají i podle ODS fungovat na neziskovém principu a na bázi spolupráce státu a univerzit.

Julínkova reforma rovněž počítala s převodem zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a následným prodejem.

Současná koncepce chce zachovat systém povinného veřejného zdravotního pojištění. Autoři nového programu ODS trvají na zachování principu zdravotních pojišťoven jako veřejnoprávních institucí, které by si však konkurovaly nabídkou zdravotních plánů.

ODS zatím zveřejnila jen dlouhodobý plán, konkrétní předvolební program má vypracovat do poloviny dubna. Očekává se, že bude vycházet právě z Vize 2020.

„Ukazuje se ne právě realistické, že by zdravotní pojišťovny mohly být v privátních rukou,“ uvedl v sobotu na konferenci ODS ekonom a člen stranické skupiny ESO Miroslav Zámečník.

Například z hlediska tvorby rezerv na stárnutí by privatizace podle Zámečníka znamenala buď podstatné zvýšení pojistného, nebo jednorázovou kapitálovou dotaci. Zámečník navrhl dvousložkové zdravotní pojištění. První částka by znamenala několik tisíc korun ročně.

Další by se vypočítávala z výše příjmu, byla by však nižší než dnešních 13,5 procenta. Výsledkem by měla být konkurence pojišťoven.

Nově se již v programu ODS také neobjevuje zavedení osobních účtů, což byla představa již z doby vlády Václava Klause. Na ně měly být adresovány veřejné příspěvky, přičemž prostředky na těchto účtech by byly ve vlastnictví jednotlivců.

ODS se ve Vizi 2020 také rozhodla stanovit vymezení standardní a nadstandardní péče. Podle Šťastného je nejjednodušším řešením negativní definice standardu, tedy zákonem vyjmenovaný výčet nadstandardních výkonů a služeb a vyhláškou stanovená cenová regulace ceny takto definovaného nadstandardu.

Občanští demokraté chtějí rovněž posílit dozorovou roli státu jak vůči zdravotním pojišťovnám při dohledu nad jejich hospodařením a zajišťováním péče o pojištěnce, tak i ve vztahu ke kvalitě a bezpečí zdravotnických zařízení.

Ohodnoťte tento článek!