Odvolávají mě často

Pavel Horák

„Systém je z ústavy nastavený tak, že veškerá péče, kterou indikuje ošetřující lékař, je hrazená. Pojišťovny neřídí léčbu pacientů,“ říká v rozhovoru Pavel Horák.

EURO: Jaká je momentální finanční situace VZP?

HORÁK: Veškeré své závazky stále hradíme. Máme rezervy z let 2007 a 2008, takže jsme schopni pokrývat požadavky českého zdravotnictví z prostředků, které máme k dispozici. Správní rada právě schválila návrh zdravotněpojistného plánu na příští rok. Tedy na období, kdy bychom měli vydržet bez dodatečných finančních prostředků. Ale rezervy samozřejmě vyčerpáme.

EURO: A co budete dělat potom?

HORÁK: Především by se mělo už dřív rozhodnout o tom, kam a jak bude zdravotnictví kráčet dál.

EURO: Zastáváte názor, že se v našem zdravotnictví dá ušetřit až deset procent. Jak?

HORÁK: Největší neefektivita je v předpisu léků. Dnes neexistuje žádná koordinace. Proto prosazujeme elektronickou zdravotní knížku společnosti IZIP a elektronické systémy ve zdravotnictví. Když kontrolujeme recepty, je vidět, že spousta léků je předepisována duplicitně. Dalším příkladem jsou vyšetření. Není výjimkou, že nejdříve pacienta vyšetří v malé nemocnici a potom je poslán do další nemocnice, kde ho vyšetří znova.

EURO: Kdo jiný má hlídat pohyb pacienta, když ne pojišťovna?

HORÁK: Systém je z ústavy nastavený tak, že veškerá péče, kterou indikuje ošetřující lékař, je hrazená. Pojišťovny neřídí léčbu pacientů.

EURO: Co by se tedy podle vás mělo ve zdravotnictví změnit?

HORÁK: Měly by se uplatnit obecné mechanismy pojišťoven. Nyní se péče poskytuje neefektivně, často opakovaně a zbytně, protože pojištěnec není nijak motivován, aby se choval úsporně. Nemůžeme mu nabídnout pojistný plán, v němž se zavážeme, že bude platit nižší pojistné, když bude chodit nejdříve k praktickému lékaři, který jej pošle ke specialistovi. Víme, že to vyjde levněji.

EURO: Mohlo by českému zdravotnictví pomoci určení standardu a nadstandardu?

HORÁK: Dá se najít pár příkladů, kde by to mohlo fungovat. To jsou ale okrajové a finančně nezajímavé částky. Problém přijde v okamžiku, kdy to začnete aplikovat na biologickou léčbu. Je to standard, nebo není? Zjistíte, že je to standard a že v této oblasti žádné připojištění není. Název standard a nadstandard je zavádějící. Myslím, že by se spíše měl definovat rozsah pojistného krytí. To znamená, že mám základní balík služeb, pro který platí solidarita. Pak jsou ve zdravotním systému navíc části, na něž se můžu připojistit, ale už platím nominální pojistné.

EURO: Na určení standardu pracují pracovní skupiny. Byli jste také osloveni ke spolupráci?

HORÁK: Nebyli. Zájem bychom ale měli. Moje představa například je, že zubař je zdarma pro děti do 18 a pro lidi nad 65 let. Zbytek populace, pokud nechce u zubaře platit přímo, ať si zaplatí zubní připojištění. Musí ovšem dodržovat povinnosti, například chodit dvakrát ročně na preventivní prohlídku, jinak pojišťovna zákrok neproplatí.

EURO: Kdybyste si měl vybrat šéfa správní rady VZP, byl by to znovuzvolený Marek Šnajdr?

HORÁK: Kdybych si měl vybrat, jak by pojišťovna měla fungovat, chtěl bych standardní společnost, která má představenstvo a dozorčí radu. To je další oblast, která je zralá k reformě. Správní rada VZP je orgán, který má 30 členů. To nemá žádná nadnárodní firma. Ale nevadí mi, že tam pan Šnajdr sedí.

EURO: Říká se ale, že za ekonomickými problémy VZP stojí právě on.

HORÁK: Na to se můžete dívat z mnoha úhlů pohledu. Ve správní radě je přesný poměr zastoupení jako v Parlamentu. Kdyby se u nás rozhodovalo jako v Parlamentu, v pojišťovně se nic neudělá. Marek Šnajdr se snaží postupovat maximálně konsensuálně. Správní rada by mohla pojišťovnu paralyzovat, a za poslední čtyři roky tam k ničemu takovému nedošlo. Velké pozitivum je, že je na místě předsedy správní rady někdo, kdo se v této oblasti pohybuje již léta a kdo má tento přístup.

EURO: Často se hovoří o vašem odvolání…

HORÁK: To se hovoří pořád (smích). A vy novináři to pořád uveřejňujete.

Odvolávají mě často
Ohodnoťte tento článek!