Ohledání mrtvých upravuje vyhláška stará 20 let

Titulní obrázek

Ohledávání mrtvých. To kupodivu stále ještě upravuje vyhláška vydaná přibližně před dvaceti lety. Jak zmínil mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl, snahu ministerstva zdravotnictví o změnu zákona záchranáři každopádně vítají…

Předseda okresního svazu lékařů Oldřich Víteček: Nový zákon nás snad přenese ze socialistického zdravotnictví do současnosti

Ohledávání mrtvých. To kupodivu stále ještě upravuje vyhláška vydaná přibližně před dvaceti lety. Jak zmínil mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl, snahu ministerstva zdravotnictví o změnu zákona záchranáři každopádně vítají. „Praxe je nyní taková, že ohledání zemřelého v pracovní době provádí standardně příslušný praktický lékař. V mimopracovním čase, o víkendech a svátcích, zajišťuje tuto činnost sloužící lékař v rámci lékařské služby první pomoci,“ vysvětluje Lukáš Humpl s tím, že lékař zdravotnické záchranné služby by podle stávající vyhlášky ohledání provádět neměl. Jedním dechem ale dodává, že v praxi tomu tak někdy je. „Konkrétně se jedná o případy, kdy pacient v ohrožení života při zásahu zdravotnické záchranné služby zemřel, nebo pokud není z povahy volání jasné, zda je postižený skutečně mrtev a na místo je vyslána posádka záchranné služby, která smrt konstatuje až na místě,“ uvedl Lukáš Humpl.

To, že by záchranáři ohledávající zesnulého mohli chybět v danou chvíli jinde okomentoval slovy: „Na takový případ si nepamatuji. Pokud lékař záchranné služby ohledává zemřelého a je zapotřebí pro zásah u pacienta ohroženého na životě, je okamžitě odvolán operačním střediskem a vyjíždí k němu. Vyplnit dokumentaci k zemřelému se pak vrací až po ošetření a předání akutního pacienta.“ Lukáš Humpl zmínil také to, že pokud lidé volají ohledně úmrtí člověka na záchrannou službu, je s nimi v kontaktu operátorka. „Na operačních střediscích záchranné služby pracují zkušené zdravotní sestry, které podle informací od volajícího zhodnotí, zda postižený skutečně zemřel, kdy k úmrtí došlo, zda byla smrt například příbuznými očekávána a podobně,“ objasňuje postup Lukáš Humpl a dodává, že podle toho je pak na místo vyslána buď výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, nebo je událost předána jako úmrtí lékařské službě první pomoci či praktickému lékaři.

Nakonec Lukáš Humpl dodal, že toto ohledávání zesnulých nespadá do pracovní náplně zdravotnické záchranné služby a je tedy jen dobře, že se s ní pro tuto činnost nepočítá ani v nové úpravě zákona. Zkušenosti s ohledáváním zesnulých má rovněž předseda okresního svazu lékařů Oldřich Víteček. „O sobotách, nedělích a ve svátky není dosažitelný lékař, který by ohledání zemřelého udělal. Někde k zemřelým vyjíždí RZP, která se tomu brání,“ zmínil Oldřich Víteček a podotkl, že ani on sám to nepovažuje za dobré řešení. „Poslední vyhláška, která ohledávání zesnulých řeší, vyšla v roce 1987 za České socialistické republiky a obsahuje dnes již neexistující funkce a úřady. Nový zákon nás snad přenese ze socialistického zdravotnictví do současnosti,“ doplnil Oldřich Víteček.

Veronika Zahradníková, Moje Opava

Ohledání mrtvých upravuje vyhláška stará 20 let
Ohodnoťte tento článek!