Ohrožena povinná mlčenlivost

Právník Sdružení praktických lékařů Jakub Uher radí lékařům, ať i po platnosti novely trestního zákona zachovají dosavadní praxi při vystavování neschopenek. Pro trestní stíhání by jim totiž musel být prokázán úmysl…

„Pacienta musím chránit a důvěřovat mu. To je základ vztahu,“ soudí doktor Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR. Novela, kterou už podepsal prezident republiky a která začne platit od 1. července, má podle něho dvě problematické roviny. „Tou první je, že lékař vychází ze subjektivních obtíží pacienta, které není vždy možné objektivně a prokazatelně potvrdit, avšak bez znalosti dalšího průběhu a pomocných vyšetření ani vyloučit. Pod hrozbou trestního stíhání za nepravdivý posudek budou mít teď lékaři obavu vystavit pracovní neschopnost v těch případech, kdy nelze, zejména v počátku, s jistotou potvrdit ani vyloučit onemocnění. To ovšem na druhé straně může vést k závažnému ohrožení zdraví pacientů, eventuálně i jejich okolí se všemi důsledky,“ tvrdí Šmatlák. Podle něho je zde ještě i druhá rovina. A tou je sdělování údajů o stavu pacienta. „To spadá do oblasti povinné mlčenlivosti. Novelou trestního zákona jsem jako lékař ale nucen, a to pod hrozbou vězení, k pravému opaku,“ soudí Šmatlák. Sdělil, že v naprosté většině posudků smí být nyní uváděn pouze posudkový závěr, nikoli přesné diagnózy, natož pak veškeré podstatné skutečnosti o zdravotním stavu. Od 1. července však i neuvedení podstatných skutečností, které ani nejsou novelou definovány, může vést k naplnění skutkové podstaty trestného činu. „S největší pravděpodobností tak dochází ke kolizi mezi právy pacientů na ochranu citlivých informací a nově ukládanou povinností lékaře,“ řekl Šmatlák. „Divím se, že lékařská komora ani ministerstvo zdravotnictví toto nepostřehly a nezjednaly včas nápravu. Divím se, že to nepostřehli ani poslanci,“ zdůrazňuje Šmatlák. „Na nejbližším zasedání Sněmovny by věc měla být dána do původního stavu. Nevěřím ale tomu, že se před volbami bude do toho někomu chtít. Jestliže ne, pak by tento paragraf alespoň neměl být v praxi používán,“ řekl Šmatlák. Právník Sdružení praktických lékařů Jakub Uher řekl včera ČTK, že problémem trestního postihu se bude zabývat květnová konference sdružení. Sdružení nyní radí lékařům, ať i po platnosti novely zachovají dosavadní praxi. Pro trestní stíhání by jim totiž musel být prokázán úmysl.

Václav Pergl, Právo, 4.4.2002

Ohodnoťte tento článek!