Okresní nemocnice se krize nebojí

Strakonická nemocnice je připravena na zvládnutí krizových situací. K tomu je nutná aktivace všech kapacit dle traumatologických plánů…

Strakonice – Zasedání Bezpečnostní rady okresu (BRO) Strakonice se uskutečnilo v úterý 16. října za řízení zástupce přednosty OkÚ Viléma Lederera. Cílem tohoto jednání bylo prověřit připravenost zdravotnictví na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Za tímto účelem byl k jednání přizván ředitel Okresní nemocnice Strakonice Vladimír Hanáček a zastupující ředitelka Okresní hygienické stanice Mária Bazgierová. Bylo konstatováno, že Okresní nemocnice je připravena na zvládnutí krizových situací. K tomu je nutná aktivace všech kapacit dle traumatologických plánů, včetně vzájemné výpomoci s Okresní nemocnicí Písek.

K problematice nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou byl přizván za Vodovody a kanalizace – středisko Strakonice vedoucí Ludvík Němejc. Členy BRO informoval o zvýšené činnosti k ochraně v okolí objektů a systému rozvozu v případě nouzového zásobování, včetně využití výpomoci.

František Hrach podal informaci o zajištění úkolů civilní obrany, která od začátku letošního roku přešla do podřízenosti Hasičského záchranného sboru. V současné době je rozesílána informace obecním a městským úřadům k postupu občanů v případě mimořádné události. Tato informace je zaměřena především na varování s využitím signálů, evakuaci, ukrytí a individuální ochranu. Je připravena i postupná instruktáž starostů obcí k problematice požární a civilní ochrany.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Martin Kubíček upozornil na přerušení provozu v síti Českého telecomu v noci ze čtvrtka na pátek v době od půlnoci do jedné hodiny. V této době je možno volat tísňové linky 150, 155, 158 pouze prostřednictvím mobilních telefonů.

V souvislosti s projednávanou problematikou je potřeba, aby si občané uvědomili, že rozhodující složky integrovaného záchranného systému mají v současné době značné vypětí a každý planý poplach či jiné zneužívání je odvádí od důležité činnosti.

JOSEF ŠETELE, tajemník BRO, Listy Strakonicka, 18.10.2001

Ohodnoťte tento článek!