Olomouc se obává o osud lékařské fakulty

Titulní obrázek

Obavy o budoucnost Lékařské fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci mají někteří politici a odborníci v regionu. Důvodem je záměr zřídit fakultu medicínských studií na Ostravské univerzitě, což nedávno jednomyslně podpořili i zastupitelé Moravskoslezského kraje…

Jejich postoj souvisí s připravovanou transformací fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice.

Dopady vzniku nové fakulty v Ostravě pro olomouckou univerzitu se již zabývala správní rada UP. Ta požádala rektora Lubomíra Dvořáka, aby v této souvislosti předložil analýzu rozvoje lékařské fakulty v Olomouci, včetně analýzy rizik.

„Zabýváme se tím již nějakou dobu. Jednání probíhají na úrovni kraje i ministerstva školství,“ řekl Právu Dvořák. Pokud by nová fakulta v Ostravě vznikla, mohlo by to podle něj ohrozit olomouckou univerzitu zejména kvůli tomu, že ministerstvo školství omezilo počty nově přijímaných studentů.

„Znamenalo by to pro nás snížení počtu studentů, odliv peněz i pedagogů a v důsledku také ztrátu prestiže naší fakulty,“ obává se předseda Akademického senátu Lékařské fakulty UP Tomáš Papajík. Ten považuje záležitost za zvlášť důležitou i vzhledem k tomu, že fakulta chce zanedlouho čerpat prostředky z ministerstva školství a Evropské unie na rekonstrukci a dostavbu teoretických ústavů i na postavení nového biomedicínského centra v olomoucké Fakultní nemocnici. Papajík navíc považuje záměr Moravskoslezského kraje za zbytečný, neboť by si zřejmě vyžádal značné náklady na vytvoření potřebného teoretického zázemí či laboratoří.

„Vybudování lékařské fakulty trvá desítky let. U nás působí 120 docentů a profesorů, zatímco na nynější ostravské zdravotně sociální fakultě mají jen desítku habilitovaných odborníků,“ poznamenal Papajík.

Děkan lékařské fakulty UP Zdeněk Kolář situaci tak vyhraněně nevnímá. „Záležitost je výslovným rozhodnutím Moravskoslezského kraje. Samozřejmě jsou na to různé názory. Já se neobávám, že by kvůli tomu mělo dojít ke kolapsu naší fakulty. V současné době zpracováváme různé alternativy jejího dalšího vývoje,“ uvedl Kolář.

Na podnět poslance Sněmovny a bývalého olomouckého primátora Martina Tesaříka (ČSSD), který je současně členem správní rady Univerzity Palackého, uložilo krajské zastupitelstvo na svém posledním jednání vedení Olomouckého kraje, aby společně s univerzitou podniklo veškeré kroky pro udržení lékařské fakulty v Olomouci, včetně stabilizace lékařského sboru, fakultní nemocnice i rozvoje vědecko-výzkumné činnosti.

„Mé vážné obavy o další rozvoj lékařské fakulty a rozsah poskytované péče v olomoucké Fakultní nemocnici vycházejí hlavně z možných rizik chystané transformace fakultních nemocnic na obchodní společnosti,“ zdůraznil Tesařík. Na Lékařské fakultě UP nyní studuje celkem více než 2200 studentů z ČR i ze zahraničí v 29 akreditovaných oborech.

Bedřich Novotný, Právo

Olomouc se obává o osud lékařské fakulty
Ohodnoťte tento článek!