Olomoucká nemocnice zpřístupní Longovu metodu

Olomoucká fakultní nemocnice se stala po kladenské poliklinice druhým zdravotnickým zařízením v republice, které uzavřelo smlouvu se zdravotní pojišťovnou Metal – Aliance na provádění a financování operací hemeroidů takzvanou Longovou metodou. Jedná se o výkon nehrazený z veřejného zdravotního pojištění…

jehož hlavním rysem je výrazné snížení bolestivosti. Podle dohody bude klient této zdravotní pojišťovny hradit již pouze polovinu operačních nákladů, přičemž zbylých 50 procent zaplatí pojišťovna z prostředků Fondu prevence. Podobný krok již učinila i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která uzavřela smlouvu se třemi pražskými nemocnicemi.

„Tento typ smluv samozřejmě vítáme. Pro pacienta je velký rozdíl, zda platí plnou výši nákladů nebo jen polovinu. Spolupráce s pojišťovnou je ideální cesta, jak pacientům zpřístupnit nové léčebné metody,“ uvedla zástupkyně ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Alena Horáková, která navíc nevidí problém, proč by touto metodou nemohli být ošetřováni také pacienti z míst mimo spádovou oblast olomoucké nemocnice. „Pokud si pacient zaplatí zákrok společně s pojišťovnou a potřebné finance tak nejdou do našich nákladů, klidně samozřejmě operaci provedeme,“ podotkla Horáková.

Skutečnost, že dohoda bude zajímavá i pro mimoolomoucké, očekává i vedení pojišťovny. „Uzavírání podobných dohod je plně v souladu s naší filozofií, kdy se snažíme napomáhat zavádění nových metod, které by byly k pacientům ohleduplnější, které by zkracovaly jejich dobu nemocnosti a byly by tak hospodárnější. Tedy po ekonomické stránce přínosné i pro společnost,“ okomentoval podepsání dohody ředitel divize

Morava zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Klaus Horák. Nové výhody mohou podle jeho slov pojištěnci využívat od 26. června.

Projekt bude uplatňován nejméně do konce letošního roku. Ve spolupráci nemocnice a pojišťovny bude postupně vyhodnocován, a to zejména z hlediska přínosu pro pacienty. „Myslím, že to nebude dlouho trvat a tato metoda léčby hemeroidů bude zařazena na seznam hrazených výkonů. Bude záležet na výsledcích,“ uvedl šéf pojišťovny. O zápis Longovy metody do takzvaného Seznamu zdravotních výkonů bude pojišťovna Metal-Aliance usilovat zřejmě společně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

EVA ŠIŠKOVÁ, Olomoucký den, 4.7.2001

Ohodnoťte tento článek!