Ombudsmanka: Sanatorium porušuje zákon, klienti jsou ponižováni

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová tvrdí, že v Sanatoriu Lotos pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou v Ostředku na Benešovsku porušují zákon a klienty ponižují.

Jednatel společnosti Alexander Kučera jakékoliv pochybení odmítá. Zařízení podle ombudsmanky chybí odbornost, přestože se orientuje na seniory s demencí. Ombudsmanka zařízení kontrolovala na jaře 2016. Z kontroly podle Šabatové vyplynulo, že zařízení nemělo dost sester pro zajištění ošetřovatelské péče, část péče navíc poskytovali pracovníci bez kvalifikace. „Nedostatečnou péči dokládají konkrétní případy nevhodného způsobu ošetřování ran, způsobování zbytečné bolesti, zhoršování zdravotního stavu,“ uvedla mluvčí.

Nepřizpůsobení péče o lidi trpící demencí u nich provokuje neklid a zvyšuje riziko úrazů. Sanatorium to podle mluvčí řeší tím, že omezuje klienty v pohybu, a spoléhá se na tlumení léčivy. Jak mluvčí uvedla, léčivé prostředky běžně podávali lidé, kteří nejsou zdravotníky. Nebyl sledován a dokumentován efekt léků, dodala ombudsmanka. Podmínky v zařízení prý také umožňovaly snadné zneužití léků s tlumicím efektem. Podle závěrů ombudsmanky sanatorium nerespektovalo ani soukromí klientů, intimní úkony se běžně odbývaly před zraky jiných.

„Právním posouzením poznatků z návštěvy ochránkyně dospěla k názoru, že zjištěná pochybení nepředstavují jen porušení zákona, ale dosahují intenzity ponižujícího zacházení ve smyslu Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,“ uvedla mluvčí.
Jednatel sanatoria Kučera řekl, že ombudsmanka vyvolala několik správních řízení, a ta, která už skončila, stížnosti veřejné ochránkyně práv nepotvrdila. „My jsme jí to psali. Nevím, proč tohle dělá,“ řekl Kučera. Doplnil, že v sanatoriu nejsou stoprocentní, ale jakékoliv vážnější pochybení odmítl.
Na jaře 2016 šlo o třetí návštěvu ombudsmana v daném zařízení od roku 2008. Už tehdejší veřejný ochránce práv Otakar Motejl v zařízení zjistil vážné nedostatky včetně omezování osobní svobody a nadměrného používání tlumících léků.

Sanatorium Lotos zahájilo činnost v roce 2001 v zámku v Ostředku. K dispozici je v něm 27 pokojů s 68 lůžky. Web sanatoria uvádí, že zdravotní péče je zajišťována zdravotnickým personálem 24 hodin denně, praktický lékař dochází jednou týdně, psychiatr podle potřeby. Zprávou ombudsmanky se bude zabývat vláda. Zařízení podle ombudsmanky její kancelář loni na podzim neinformovalo, zda uskutečnilo opatření k nápravě. Šabatová se proto rozhodla vládu informovat.

Ohodnoťte tento článek!