Ombudsmanka: Stížnosti pacientů jsem řešila už dříve

praktik, pacientka, deprese, smutek

Od října loňského roku působí ve všech krajských nemocnicích ombudsmani. Na ně se lidé mohou obracet se svými podněty, dotazy a problémy. Ve Slezské nemocnici tuto funkci vykonává náměstkyně ředitele pro ošetřovatelství Lenka Hanková.

Lenka Hanková pracuje ve zdravotnictví pracuje už sedmatřicet let, začínala jako zdravotní sestra. Absolvovala odborné studium na vysoké škole a pedagogicky působí na opavské střední zdravotnické škole, na Slezské univerzitě i v akreditovaných kurzech. Jako ombudsmanka poskytuje pomoc pacientům a jejich nejbližší rodině, příbuzným i přátelům při řešení problémů, které nastaly v souvislosti s léčbou.

Je pro vás takový úkol navíc hodně zatěžující?

Není, protože podobnými aktivitami jsem se zabývala už dříve, tenkrát jen z titulu funkce náměstkyně pro ošetřovatelství.

Co post ombudsmana obnáší?

Mou povinností je prošetřit podanou stížnost nebo podnět v těsné spolupráci s vedením nemocnice a jednotlivých oddělení, navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovateli v zákonné lhůtě písemně odpovědět.

Stěžují si pacienti často?

Nemyslím, že by stížností bylo zrovna hodně. Za měsíc jich řeším v průměru zhruba pět.

Jste členka vedení nemocnice a ombudsmanka. Nejde o střet zájmů?

Nejde, protože nedopouštím, aby o střet zájmů šlo. Pokaždé se snažím o nestrannost a o hledání vhodného řešení pro obě strany.

Dostáváte též nějaké podněty?

Všechno je o diskusi, protože v profesionální slepotě můžeme také něco přehlédnout. Jsou to zdánlivé maličkosti, které však mohou lidem pobyt v nemocnici komplikovat. Dostávám podněty například na zavedení časovek na ambulancích, na úpravu otevírací doby pokladny a podobně.

Jak vás mohou pacienti nebo jejich blízcí kontaktovat?

Stížnosti nebo podněty mi mohou podávat buď telefonicky na číslech nebo mailem. Jsem jim k dispozici vždy v úterý a v pátek od 8 do 10 hodin v hlavní budově Slezské nemocnice v Opavě, v dalších dnech je příjem podnětů nebo stížností zajištěn na sekretariátu ředitele.

Ohodnoťte tento článek!