Omezení přesčasů lékařů

lékař, přesčasy, hodiny

Jen 8 na místo 16 přesčasových hodin týdně mohou od Nového roku sloužit lékaři v českých a moravských nemocnicích. S Novým rokem totiž skončila v České republice výjimka ze směrnice o pracovní době, která platí v celé Evropské unii.

Vedení nemocnic sice tvrdí, že pacienti by žádnou změnu pocítit neměli, zároveň ale přiznávají, že v některých oborech museli udělat změny. Lékaři nebudou sloužit v noci v nemocnici, ale budou doma. A pokud bude potřeba, přijedou.

lékař: Jak se vám tu líbí?

pacientka: No, já už jsem tady …

redaktorka: Podobný obrázek by prý ani po novoročních změnách neměl z českých a moravských nemocnic zmizet. Ředitelé krajských zdravotnických zařízení už několik měsíců dumají nad tím, jak se stejným počtem doktorů, ale jenom s polovinou povolených přesčasů, zajistí lidem odbornou pomoc 24 hodin denně.

Jiří MARTINEK, náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví /ČSSD/: Děláme vše proto, aby pacienti tuto změnu nepocítili.

Ladislav VÁCLAVEC, ředitel nemocnic Krnov a Opava: U oborů, jako například ortopedie nebo urologie, kde není třeba lékaře 24 hodin denně, aby tam byl, je služba ostrá jenom do 8 hodin do večera. Pak ti lékaři jsou na příslužbě doma.

redaktorka: Lékaři teď musí počítat i s tím, že nebudou sloužit jenom ve své nemocnici, ale kvůli přesčasům si je nemocnice mohou půjčovat.

Petr KOVAŘÍK, ředitel nemocnic Karviná a Havířov: Aby byl použitelný lékař z Karviné, v Orlové a totéž se snažíme řešit i v Havířově.

redaktorka: Jednoho ředitele mají taky nemocnice Frýdek-Místek a Třinec. I tam počítají s tím, že v noci bude přímo ve službě jenom omezený počet doktorů.

Tomáš STEJSKAL, ředitel nemocnic Frýdek-Místek a Třinec: I například vedení ARO, takže doktoři slouží z Frýdku v nemocnici Třinec. A některé služby jsme zredukovali, takže doktoři potom slouží buď doma na telefonu, anebo na příslužbě v nemocnici a čekají na zákrok.

redaktorka: Problém s nočními pohotovostmi v menších nemocnicích by podle jejich ředitelů vyřešilo větší zapojení ambulantních specialistů, anebo další doktoři. Ti ale nejsou a hlavně kraj na ně nemá peníze. Problém s přesčasy řešili i v síti privátních nemocnic Agel.

Hana SZOTKOWSKÁ, mluvčí nemocnic sítě Agel: Kromě reorganizace práce jsme přijali některé nové lékaře. A samozřejmě budeme spolupracovat napříč nemocnicemi a využívat toho, že jsme velká společnost.

redaktorka: 9 nových lékařů je od ledna v ostravské fakultní nemocnici. Jestli novoroční změny pacienti opravdu nepocítí, ale bude i podle zdravotnických odborů jisté až za několik měsíců. Eva Knajblová a Iva Piskalová, Česká televize.

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: A po telefonu zdravím Svatopluka Němečka, ředitele Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě a kandidáta na post ministra zdravotnictví. Dobrý den.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava /ČSSD/: Dobrý den.

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, přesčasy lékařů v nemocnicích podle nového pravidla mohou být jen 8 hodin týdně místo 16, jak jsme slyšeli, komu tahle změna udělá největší problém?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava /ČSSD/: Tak já si myslím, největší problém to bude, když se mám globálně o tom bavit za celý kraj, tak to bude u menších nemocnic, které disponují menším počtem lékařů, a samozřejmě problém větší, to je u užších oborů, kde také nejsou vybaveni velkým počtem lékařů, tam, kde jsou ta oddělení veliká, kde jsou, řekněme, desítky lékařů, tak se to zvládnout dá.

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: Jak budete tuto změnu konkrétně řešit právě v ostravské fakultní nemocnici?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava /ČSSD/: Přiznám se, že u nás to zcela zásadní problém není na drtivé většině oddělení, protože disponujeme větším počtem lékařů, nějakým způsobem už jsme s tím kalkulovali, přizpůsobili jsme provoz, máme, řekněme, na některých odděleních posunuté nástupy, někde jsme museli přijmout lékaře, takže nemělo by být oddělení, kde by to nějakým způsobem zásadně, zásadně omezilo provoz.

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: My jsme slyšeli v reportáži, že nemocnice to budou řešit tak, že ten lékař bude na telefonu, nemůže to, že nebude v nemocnici přítomen právě v době, kdy přivezou pacienta, ohrozit zdraví, potažmo životy, víme, že v případech často jde i o minuty?

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava /ČSSD/: Určitě ano, v mnoha oborech jde o minuty, na druhé straně tak, jak jsem slyšel vyjádření kolegů ředitelů, to jsou všechno velmi zodpovědní lidé a omezují to tedy tam, kde to omeziti jde, tam, kde, co se týče urgentních příjmů, urgentních oborů, tak samozřejmě ti lékaři budou k dispozici. Na druhé straně je třeba říct, že u těch onemocnění, která jsou, řekněme, na hranici toho hodně akutního stavu a toho stavu, který už není tak akutní, který snese čekání, řekněme, v řádu několik desítek minut, to bude určitě pro pacienty znamenat, že si třeba počkají v té čekárně o nějakou dobu déle, než ten lékař přijede, přijede z toho čekání na telefonu do té aktivní služby, to je třeba říct otevřeně.

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: Pane řediteli, pokud vás prezident jmenuje do funkce ministra zdravotnictví, co vzkážete ředitelům, kteří tento problém řeší, vy jste mluvil, že to bude problém právě pro ty menší nemocnice.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava /ČSSD/: Tak já, já je asi úplně nepotěším, protože jim vzkážu, že zázraky do 10 minut určitě neumím a chci to, chci to říci otevřeně, ten, ta situace není nová, ministerstvo zdravotnictví o tom ví několik let, že ta výjimka skončí. A musím říct, že je veliká škoda, že se těch 5 let v podstatě promarnilo, že se nic neudělalo. Souvisí to se dvěma věcmi. Za prvé, s financováním zdravotnictví, protože samozřejmě větší počet lékařů stojí více peněz a tady si myslím, že jsme se v minulých letech posunuli naopak opačným směrem, že prostě se lékaři i personál musel omezovat, protože peníze nebyly. A druhá věc je, i když ty peníze budou, tak to nejde udělat ze dne na den, protože lékařů není nekonečné množství. Takže to, co říkali kolegové ředitelé, že to, jak se s tím vypořádají v Moravskoslezském kraji, tak plus minus podobná situace bude v celé republice, že někdo se to bude řešit, že lékaři budou přejíždět mezi nemocnicemi, budou na telefonu, ale za sebe můžu říct, že udělám všechno pro to, aby nemocniční péče byla financována slušně a aby se nemocnice s tím v řádu letošního, příštího, eventuálně dalších let mohly nějakým způsobem vypořádat …

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: Říká ředitel, říká ředitel Fakultní nemocnice Ostrava a kandidát na post ministra zdravotnictví Svatopluk Němeček. Děkuji za rozhovor.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava /ČSSD/: Na shledanou.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!