Omluvenky maskují záškoláctví

O tom, že se nejedná o zanedbatelný problém, svědčí i dokument, který na internetu prezentuje MZ, nazvaný Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole ze strany lékařů…

Za docházku dětí nesou odpovědnost zákonní zástupci – rodiče. Často je snadnější napsat omluvenku, než čelit otázkám pedagogů.

Strakonicko – Učitelé základních, středních škol a učilišť vyžadují na žácích, studentech a učních, v případě jejich nepřítomnosti ve škole, omluvenky. Z vlastní praxe však ví, že omluvenka podepsaná zákonným zástupcem, kterým jsou rodiče, v některých případech slouží jako kamufláž záškoláctví.

„Docházku dětí do školy pečlivě sledujeme. Pokud je student častěji nemocný s tím, že mu nepřítomnost omlouvají rodiče a zjistíme od spolužáků, že se například nemocný pohyboval na diskotéce, trváme na potvrzení nemoci od lékaře,“ komentuje nepřítomnost omlouvanou rodiči ředitelka Střední odborné školy a učiliště ve Volyni Božena Jankovcová. Podle ní však někteří lékaři nechtějí nemoc studenta potvrdit s odůvodněním, že se nejedná o pracovní nechopnost a právně za dítě vlastně zodpovídají rodiče.

O tom, že se nejedná o zanedbatelný problém, svědčí i dokument, který na internetu prezentuje ministerstvo zdravotnictví, nazvaný Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole ze strany lékařů. V něm se uvádí, že nepřítomnost žáka omlouvá jeho zástupce. V odůvodněných případech lze požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující jeho nepřítomnost. Nejedná se však o obligatorní právo.

V případě, že lékaře navštíví pacient, kterým je nezletilé dítě v doprovodu rodiče s cílem léčby a za účelem zlepšení zdravotního stavu, je součástí této zdravotní procedury i posouzení spojené s vyšetřením a současně i poskytnutí písemného závěru o dočasné neschopnosti žáka ke studiu.

„Dvakrát jsem byla za školou. Psali jsme tenkrát písemku a já měla strach. Musela jsem ale donést omluvenku a tu mi napsala mamina s tím, že mi nebylo dobře. Sice mi vyhubovala, ale od ní jsem to vydržela. Hlavně, že se to nedozvěděl táta a ve škole,“ přiznala se k záškoláctví sedmnáctiletá Martina ze Strakonic.

Když zdravotnické zařízení vyhledá žák či student s cílem získat omluvenku, bez zdravotních potíží a úmyslu spojeného s poskytnutím lékařské péče ke zlepšní zdravotního stavu, nelze jeho nepřítomnost v souladu s předpisy omlouvat. Učitelé tak mají jasno.

Je-li žák či student častěji nemocen, mohou rodiče doložit i doklad od lékaře s doporučením, že dítě je výuky dočasně neschopné. Omlouvají-li dlouhodobě nepřítomnost školáka rodiče, aniž by mohli doložit úřední doklad, je zřejmě příčinna určitě jiná.

HANA STAVOVČÍKOVÁ, Listy Strakonicka, 18.12.2001

Ohodnoťte tento článek!