Onkocentrum shání personál

nemocnice, značka

Přístrojové vybavení potřebné k obhájení statutu Komplexního onkologického centra je k dnešnímu dni kompletně na půdě Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Nedostatky přetrvávají v jeho personálním zabezpečení. Statut byl nemocnici podmínečně prodloužen po loňském auditu ministerstva zdravotnictví.

„Většina podmínek, kterým musíme vyhovět do konce letošního roku, je splněna,“ sdělil ředitel zlínské nemocnice Petr Pšikal. Mimo materiálové zabezpečení se jedná například o dostatečný lůžkový fond.
V oblasti nezbytného personálního zabezpečení podle Pšikala zbývá uzavřít ještě několik smluv. „I zde již máme rozjednány úvazky, které by měly být v konečném výsledku ministerstvem akceptovány,“ řekl ředitel zdravotnické instituce.

Na potřebné přístroje v hodnotě přesahující osmdesát milionů korun dosáhla zlínská nemocnice především díky Evropské unii.
„Projekt na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče jsme začali připravovat loni v dubnu,“ uvedl člen představenstva Baťovy nemocnice Lubomír Doležel. O čtyři měsíce později byla podána žádost.

„Rozhodnutí o poskytnutí sedmdesátimilionové dotace jsme obdrželi letos v březnu,“ doplnil.
Všechny přístroje jsou již v nemocnici nainstalovány a postupně začínají fungovat. „Na některých z nich zatím ještě probíhá zkušební provoz,“ upřesnil ředitel Pšikal.
Vedení zlínské nemocnice připravuje v těchto dnech pro ministerstvo zdravotnictví dopis informující o připravenosti a vybavenosti onkocentra.

Ohodnoťte tento článek!