Onkolog: Budoucnost léčby rakoviny je v terapii každému na míru

Budoucnost léčby rakoviny spočívá v terapii každému pacientovi na míru. Pomáhat může i takzvaná tekutá biopsie, kdy se nádorové buňky zjistí z krve pacienta bez nutnosti odebírání vzorku přímo z nádoru.

„Nové léčebné postupy značně zvýšily šanci na delší přežití též u nemocných s metastázujícím onemocněním, které bylo v minulosti dlouhodoběji neřešitelné,“ uvedl přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboš Petruželka při příležitosti odborného setkání PragueOnko, které začíná ve středu a na němž budou přednášet přední světové medicínské kapacity. Počty nádorů v populaci sice rostou, umírá na ně ale méně lidí.

„Rozpoznáním biologického chování nádorových onemocnění na úrovni genů, proteinů a dalších molekul podílejících se na přenosu maligního signálu se postupně daří měnit vnímání a přístup onkologů při volbě léčebného postupu,“ vysvětlil.

Každý rok jsou podle přednosty onkologie k dispozici stovky nových léků. Daří se zároveň přesněji identifikovat rozdíly mezi jednotlivými druhy nádorů na jejich molekulární úrovni. Nové biotechnologie umožňují přesněji předpovědět riziko, že se nádor pacientovi znovu vrátí.

„Potřebujeme lepší informace na úrovni diagnostiky. Terapeutické možnosti v současné době předběhly možnosti diagnostické,“ uvedl dále Petruželka. Jednou z nich je například takzvaná tekutá biopsie, při níž se stanoví molekulární profil nádoru na základě rakovinných buněk cirkulujících v krvi. Při běžné biopsii se odebere vzorek přímo z nádoru, například u značně postižených plic je to ale obtížné.

Výzkumy se zaměřují také na časné odhalení nemoci ještě předtím, než se objeví její první varovné projevy. Díky přesnému určení, zda pacientovi konkrétní léčba pomůže, lze lépe nasazovat také takzvanou imunoterapii. Oslabení imunity využívané k léčbě je úspěšné jen asi u 30 až 40 procent nemocných.

Odborníci z Rakouska, Velké Británie, Španělska, USA, Brazílie, Itálie, Polska a Belgie budou spolu s českými kolegy diskutovat o možnostech léčby na třídenní odborné konferenci PragueOnko. Připravené jsou i semináře pro pacienty a zdravotnický personál.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!