Onkologická prohlídka: obsah, cíl a realita

O seminář projevili zájem především praktičtí lékaři, gynekologové, hygienici a další odborníci. Přednášky obsáhly nejen obecná vymezení prevence a rizikových skupin…

BRNO – O prevenci nádorových onemocnění a problémech, se kterými se v praxi potýká, se hovořilo na semináři Onkologická prohlídka: obsah, cíl a realita, který se v pátek 23. listopadu konal v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. O seminář projevili zájem především praktičtí lékaři, gynekologové, hygienici a další odborníci. Přednášky obsáhly nejen obecná vymezení prevence a rizikových skupin, ale také postřehy z praxe praktických lékařů a gynekologů. K diskusi přispěly i přednášky pojednávající o možnostech screeningu nádorů prsu a kolorekta.

Hlavním bodem semináře bylo vymezení preventivní onkologické prohlídky jako jádra diskutovaného národního onkologického programu. Onkologové totiž zdůrazňují, že časně zachycená stadia nádorů jsou vyléčitelná i při nízkých nákladech, zatímco pokročilá stadia jsou převážně nevyléčitelná při mnohem vyšších nákladech. Osud zdravotního stavu obyvatelstva tak stojí především na vlastní zodpovědnosti. Zástupce STEM však na semináři upozornil, že postoj české společnosti k prevenci nádorových onemocnění je zatím spíše nedůvěřivý. V rozhodování, zda volit liberální přístup k prevenci nebo apelativní (s aktivním zvaním k prohlídkám), se spíše lidé přiklánějí k přístupu apelativnímu. Poukazují na nepřehlednost situace a složitou orientaci v možnostech preventivních vyšetření. Velkou roli by tak v preventivní onkologii měly sehrát edukativní programy.

Seminář se konal v rámci projektu Prevence nádorových onemocnění ve 21. století, na kterém již druhý rok Masarykův onkologický ústav spolupracuje se Státním zdravotním ústavem. Při této příležitosti byly rovněž představeny brožury, které Masarykův onkologický ústav letos vydal: pro veřejnost je určená Dědičnost jako rizikový faktor pro vznik nádorových onemocnění, pro lékaře Onkologická rizika a pro zdravotní školy učebnice Role sestry v prevenci a včasné detekci nádorových onemocnění. Dále byl na semináři představen videopořad, natočený v rámci projektu na Masarykově onkologickém ústavu režisérem Škrdlantem, s názvem Sami proti sobě. Formou volných rozhovorů s pacienty, lékaři i lidmi na ulici se zabývá otázkou našeho přístupu k vlastnímu zdraví. Projekt pokračuje i příští rok.

Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!