Onkologické centrum patří k akreditovaným pracovištím

Onkologické centrum Fakultní nemocnice v Olomouci se od začátku letošního roku stalo jediným akreditovaným pracovištěm v oblasti diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v Olomouckém kraji…

Celkem garantuje pacientům v České republice zajištění celkové péče při nádorových onemocněních osmnáct akreditovaných pracovišť, která tvoří zdravotnická zařízení se statutem komplexního onkologického centra nebo komplexní onkologické skupiny. O udělení statutu rozhodoval výbor České onkologické společnosti (ČOS) na základě přihlášek jednotlivých pracovišť v závěru loňského roku.

Podle předsedy ČOS Jiřího Vorlíčka budou součástí vznikající sítě onkologických center i stávající onkologická a radioterapeutická pracoviště v menších městech.

„Vytvoření regionálních sítí bude plně v kompetenci jednotlivých akreditovaných pracovišť. Ta se rozhodnou, s jakými centry v dosahu své působnosti budou spolupracovat a jaké výkony jim na základě jejich vybavení a zkušeností vymezí,“ doplnil Vorlíček. Podle něj se takový systém plně osvědčil například v oboru hematologie nebo dětského lékařství.

Právo

Ohodnoťte tento článek!