Onkologie dostane letos nové přístroje

Okresní nemocnice v Chebu dostane v blízké době nový lineární urychlovač na léčbu rakovinných onemocnění ozařováním. Stane se jedinou nemocnicí s tímto přístrojem v celém Karlovarském kraji. Spolu s Chomutovem a Plzní…

Cheb – tak vytvoří trojúhelník, který by měl pokrýt potřeby celého západočeského reginu.

Lineární urychlovač nahradí starý kruhový urychlovač Batatron, který bylo nutno vyřadit z provozu, protože nesplňoval podmínky kvality léčby.

„Nakoupíme samozřejmě nezbytné příslušenství, jímž jsme doposud nedisponovali. Jedná se o CT se simulátorem, plánovací systém 3D a dozimetrii,“

řekl našemu listu ředitel nemocnice Milan Burša. Celá modernizace onkologického oddělení bude finančně velice náročná, celkem přijde na 70 milionů korun. Od státu získala nemocnice 30 a od města 8 milionů korun. Investice se ale vyplatí. Jedná se totiž o nejmodernější technologii léčby nádorových onemocnění.

„Nové přístroje zaručují přesnější lokalizaci a kvalitnější ozáření nádoru, a tím také účinnější léčbu pacientů. Budou splňovat základní požadavky radioterapie, pomohou zničit nádor a co nejvíce ušetří okolní zdravé orgány,“

vysvětlil primář oddělení radiační onkologie v Chebu Norbert Vosátka.

V současné době je ukončeno výběrové řízení na urychlovač, které vyhrála firma Siemens. Probíhá výběrové řízení na provedení nezbytných stavebních úprav ozařoven.

„Do konce roku budou ozařovny uvedeny do zkušebního provozu, od 1. 7. pak do provozu plného,“ uvedl Burša. Zatím probíhá školení lékařů na pracovištích, která tímto přístrojem disponují.

„Máme velkou radost, že se nám náš záměr podařilo prosadit,“ řekl našemu listu přednosta Okresního úřadu v Chebu Michael Karas. „Zvláště teď, když došlo k havárii plzeňského urychlovače a jeden z přístrojů v Praze nefunguje, je důležité, aby měli pacienti jistotu, že jejich léčba bude zahájena co nejdříve.“

ŠTĚPÁNKA FEFFEROVÁ, Chebský deník, 24.7.2002

Ohodnoťte tento článek!