Onkologie v Karlových Varech má konečně důstojný stánek

Výstavba nového onkologického pracoviště v Karlových Varech trvala déle než tři roky. Zejména rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalých jeslí v Libušině ulici udělala ze zchátralého objektu moderní zdravotnické zařízení pro pacienty s nádorovým onemocněním. „Po dohodě s městem se řešila oprava střechy, svodů, přípojek vody a plynu i parkoviště,“ říká jednatel Onkologické ambulance…

s. r. o., MUDr. Milan Kůta, který je zároveň primářem onkologického oddělení nemocnice v Chomutově. „Kromě našeho pracoviště tu bude ordinace praktického lékaře a nově bude vybudována lékárna, která v této městské části citelně chybí. Její kolaudace proběhne 11. září.“ Pacientům je k dispozici přízemí, v němž je vedle lékařské ordinace istacionář se třemi lůžky pro infúzní aplikaci složitějších chemoterapeutických výkonů. Výjimku tvoří jen ozařování, které se nadále provádí na lůžkových odděleních nemocnic v Chebu, Chomutově, Plzni či Praze. „O nemocné, kteří k nám docházejí, se starají dva lékaři a sestry,“ vysvětluje dále dr. Kůta. „Vesměs jde o občany karlovarského okresu, výjimkou ale nejsou ani nemocní z jiných regionů.“ Ve zbývajících prostorách objektu jsou podle slov Kůty plánována i další onkologická pracoviště. „Mělo by tu mít sídlo občanské sdružení ATLAS ONKO, které se zabývá koordinací výzkumných projektů nejčastějších onkologických onemocnění v ČR, dále mamologický tým řešící screening nádorů prsů, kancelář národního onkologického registru a databáze onkologických pacientů, povinně uchovávaná padesát let. Důležité bude i vyhovující parkoviště pro pacienty, kteří sem dojíždějí k aplikaci protinádorových léků. Náklady na vybudování ambulance dosáhnou částky sedmi miliónů korun a měly by se projevit ve zlepšení péče o lidi postižené jednou z nejzákeřnějších chorob – rakovinou. Každý měsíc vyhledá ambulanci vedle již evidovaných pacientů i patnáct nově postižených lidí.

Anna Fidlerová, Právo, 30.8.2001

Ohodnoťte tento článek!