Onkologové hledají lepší způsob léčby

Rychle operovat, to v případě karcinomu konečníku nemusí být to nejmoudřejší. Předběžná léčba ozářením a chemoterapie sice chirurgický zákrok oddálí o tři až čtyři měsíce, ve svém důsledku však může přinést příznivější výsledek…

Jan Žaloudík: rychle operovat nemusí být pokaždé to nejmoudřejší

Rychle řezat, to v případě karcinomu konečníku nemusí být to nejmoudřejší. Předběžná léčba ozářením a chemoterapie sice chirurgický zákrok oddálí o tři až čtyři měsíce, ve svém důsledku však může přinést příznivější výsledek.

V úterý to řekl náměstek ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně Jan Žaloudík, děkan Lékařské fakulty MU.

Podle něj se to potvrdilo na sedmi desítkách pacientů, kteří zde byli léčeni jinak než v dřívějších dobách, kdy prvním krokem při léčbě karcinomu rekta byla operace, a pak teprve následovalo ozařování spojené s chemoterapií.

Opačný postup však většinou způsobí značné zmenšení nádoru, zlepší podmínky pro chirurgický zásah a především snižuje nutnost vytvoření stomie – umělého vývodu tlustého střeva.

Devět z pětadvaceti pacientů s karcinomem v oblasti svěračů se v poslední době v Masarykově onkologickém ústavu podařilo vyléčit bez trvalého vývodu, což je velmi dobrý výsledek ve světovém srovnání.

Klinická studie v šesti centrech

Na konci minulého roku se onkologický ústav zapojil do celostátní klinické studie, pořádané Masarykovou univerzitou. Jejím cílem je testovat zmíněnou metodu s využitím nového cytostatika (Kapecitabin). To se, na rozdíl od dosavadních cytostatik, podává ve formě tablet.

Není tedy nutná nitrožilní aplikace a s tím související hospitalizace. Podávání tohoto cytostatika zatím ještě není běžné v předoperační léčbě, ale výsledky jsou podle organizátora klinické studie Oldřicha Coufala nadějné.

K ověření toho, jak se předoperační ozařování projeví v kombinaci s Kapecitabinem, má posloužit práce s 334 pacienty na šesti špičkových pracovištích v České republice. V Brně se to bude týkat kromě onkologického ústavu ještě Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Podle Coufala bude součástí studie vedle pětitýdenní předoperační léčby, chirurgického zásahu a pooperační chemoterapie také pětileté sledování pacienta a vyhodnocení všech aspektů nové léčby – dobou přežití pacientů počínaje a jejich životním komfortem konče.

Podle chirurga Romana Šefra je již nyní zřejmé, že předoperační léčba zlepšuje podmínky pro chirurgický zásah. Více pacientů je například vyléčeno bez narušení urologických a sexuálních funkcí sousedících orgánů v malé pánvi.

Nádory konečníku, stejně jako tlustého střeva, patří v ČR k nejrozšířenějším. Podle gastroenteroložky Mileny Šachlové se jejich počet od roku 1960 ztrojnásobil, zhruba polovina pacientů přichází k lékařům s nádory v pokročilém stadiu.

ČR zaujímá jedno z prvních míst v počtu těchto onemocnění v celosvětovém měřítku, u mužské populace máme první místo. To by mělo varovat jak pacienty, tak lékaře první linie.

„Někdy se pacient stydí nebo má strach, jindy je však příčinou pozdního příchodu na odborné pracoviště podcenění prevence lékařem. Přitom diagnostika pohmatem je v případě tohoto karcinomu velmi jednoduchá a 80 procent nádorů vzniká z polypů během dlouhých šesti až osmi let,“ řekla Šachlová.

Včasnost diagnostiky

Včasnost diagnostiky a léčba v onkologických centrech se soustředěnou odbornou péčí patří k předpokladům zlepšení výsledků léčby.

Podle děkana Lékařské fakulty MU Jana Žaloudíka bývá tento druh rakoviny bohužel často léčen tam, kde s ním nemají dostatečné zkušenosti.

„Navíc tato pracoviště nemohou zajistit ozáření i chemoterapii, a proto nejprve operují a pak odesílají pacienty do větších center. Je tedy důležité léčit onemocnění od začátku na specializovaných centrech,“ řekl Žaloudík a dodal, že volbu nemocnice má nyní pacient ve svých rukou.

Právo

Ohodnoťte tento článek!