Opatření ministerstva odlivu sester příliš nezabrání

Titulní obrázek

Opatření ministerstva zdravotnictví, která mají zastavit odliv sester jsou sice dobrým začátkem, personální problémy ale zřejmě nevyřeší. Myslí si to alespoň zastupující prezidentka České asociace sester Anna Skalická. „Červnové navýšení není pro sestry nějak motivující,“ dodává pro Zdraví.Euro.cz Skalická…

Zdravotničtí pracovníci by měli dostat od června přidáno. Je podle Vás toto navýšení platů dostatečné?

Domnívám se, že červnové navýšení (asi 3,5%) není pro sestry nijak příliš motivující. Pravděpodobně zajímavější bude od počátku července možnost navýšení platové třídy, nicméně je to zase velmi diskutabilní například sestrám bez vysokoškolského vzdělání se ve vyšších platových třídách (9-12) odečítá praxe 2-5 let a tudíž se mladším sestrám přestup do vyšší třídy nemusí vyplácet.

Ministerstvo schválilo opatření, která mají zabránit odlivu sester, myslíte si, že jsou tato opatření dostatečná?

Domnívám se, že je to dobrý začátek, ale odlivu sester asi příliš nezabrání.

Jak aktivně se ČAS podílela na přípravě těchto opatřeních?

ČAS se v rámci svých pracovních skupin snažila všestranně a velmi aktivně apelovat (ve spolupráci s MZČR) na prosazení zásadní změny v dosavadním vzdělávání sester a jejich pracovním ohodnocení.

Jak hodnotíte změnu v systému vzdělávání? Je změna připravena přesně tak, jak jste ji požadovali?

Z mého pohledu bylo vzdělávání zdravotnických asistentů „krokem vedle“. Ukončení tohoto druhu studia je jistě vhodné, ale zase bude několik let jakási mezera než budou přicházet do praxe praktické sestry. Navrhované změny ve vzdělávání se jeví jako logičtější, ale již nyní se ukazuje, že to bude jen začátek dlouhodobého řešení málo přehledné situace v současném vzdělávání sester.

Platy se mají zvedat jak ve státních, tak krajských zařízeních. Problém ale je, že kraje již nyní upozorňují, že peníze na takové navýšení, jako ve státních nemocnicích, nebudou. Hrozí tedy, že sestry budou dávat přednost státním zařízením a krajská budou mít problémy. Neobáváte se tohoto trendu? Je možné proti tomu něco dělat?

Osobně se nějakých masivních přestupů z krajských do státních zdravotnických zařízení neobávám. Sestry pracující jak v krajských zdravotnických zařízeních jsou velice často vázány bydlištěm a není u nás ještě tak běžné, aby se lidé, či celé rodiny, automaticky stěhovali za zaměstnáním do vzdáleného místa, kde jsou například zajímavější pracovní podmínky či vyšší zaměstnanost.

Podle mnohých je největší personální krize již zažehnána, odborníci ale tvrdí, že problémy přetrvávají, domníváte se, že se situace lepší? Jak dlouho ještě bude trvat, než bude zcela vyřešena?

Na otázku, kdy bude celkově situace zcela vyřešena si netroufám odpověď ani odhadovat, protože se domnívám, že nedostatek sester i dalšího nelékařského personálu byl, je a bohužel asi stále bude, i když třeba nijak dramatický. Zda se situace zlepšuje ukáže až analýza situace s delším časovým odstupem.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Opatření ministerstva odlivu sester příliš nezabrání
Ohodnoťte tento článek!