Orální zdraví 2001

Výroční sympozium „Orální zdraví 21“ se ve dnech 11. a 12. května zabývalo novými stimuly pro zlepšování stavu chrupu především u mladé generace. Jak řekl na tiskové besedě pozvaným novinářům předseda organizačního výboru sympozia Doc. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc, nedosahujeme…

v oblasti prevence dobrých výsledků. Řekl, že za prioritu považuje „posílení účinnosti primárně preventivních opatření v pozdně batolecím a časném předškolním věku, kdy se rozhoduje o osudu dočasného chrupu.“

V dalším vývoji považuje za nutnou spolupráci školy v uskutečňování preventivních programů. O možnostech, které dobře organizovaná edukace veřejnosti v oblasti dentální hygieny přináší, referoval švýcarský zubní lékař Dr. Jiří W. Pollak. Celkově byl program věnován otázce fluoridů v prevenci zubního kazu, novým přístupům v diagnostice a léčbě iniciální kazivé léze a prenatální, perinatální i školní prevenci zubního kazu. (jp)

Ohodnoťte tento článek!