Organizace kritizují nucené hospitalizace na psychiatriích

Psychiatričtí pacienti, kterým jsou nařizovány nedobrovolné hospitalizace, nejsou v řadě případů řádně zastoupeni a jejich nebezpečnost není uspokojivě prokázána. Tvrdí to David Zahumenský z brněnské Ligy lidských práv. O pobytu v léčebně musí rozhodnout soud, který ale podle Zahumenského často jen potvrdí stanovisko psychiatra…

Ředitel psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích Ivan David je však přesvědčen o tom, že práva pacientů pošlapávána nejsou. „Za rok, kdy tu jsem, nevím o žádném případu, kdy by rozhodnutí soudu bylo nějak dodatečně zpochybněno,“ řekl ČTK.

Podle soudkyně Jiřiny Krausové z Obvodního soudu pro Prahu 8, která o hospitalizacích v Bohnicích rozhoduje, má každý pacient svého právního zástupce. „Musím dát na vyjádření lékaře, potom vyslechnu toho umístěného,“ vysvětlila soudkyně. Upřesnila, že lékař jí musí sdělit, zda je pacient nebezpečný sobě či okolí a zdůvodnit čím.

Zahumenský ale poukázal na případ muže, kterého liga zastupovala. Krajský soud označil jeho přijetí v psychiatrické léčebně za nezákonné a vrátil případ okresnímu soudu. Zahumenský nechtěl pacienta jmenovat ani sdělit, které soudy o něm rozhodovaly.

„Odvolací soud dospěl k závěru, že soud nižší instance, který potvrdil přijetí muže v psychiatrické léčebně, porušil jeho práva, neboť nebyl v řízení řádně zastoupen a jeho údajná nebezpečnost nebyla nijak prokázána,“ píše se v prohlášení, které k případu vydala Liga lidských práv, Středisko pro práva lidí s mentálním postižením (MDAC – Mental Disability Advocacy Center) a občanské sdružení Kolumbus.

Jediným důkazem údajně byla informace ošetřujícího lékaře, který uvedl, že pacient byl „před přijetím verbálně agresivní“. V prohlášení se dále uvádí, že podle rozhodnutí krajského soudu mají psychiatři povinnost prokázat nebezpečnost, nikoliv ji pouze konstatovat.

Zahumenský upřesnil, že rozhodnutí je závazné pouze pro jeden soud, hodlá je však rozeslat dalším soudům. „Problémem je nedostatek rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu a právní úprava je natolik skoupá, že si myslíme, že soudy nevědí, jak tyto věci rozhodovat,“ dodal. Odhaduje, že v Česku se mohou řešit měsíčně desítky podobných případů.

Pokud pacient pobývá v léčebně delší dobu, musí být do tří měsíců zahájeno nové, důkladnější soudní řízení. „Psychiatrické léčebny většinou člověka do té doby propustí,“ uvedl Zahumenský. Podle jeho informací se léčebny snaží řízení vyhnout i tím, že si od pacienta vyžádají potvrzení o jeho dobrovolném přijetí. Zahumenský by preferoval, aby i v těchto případech následovalo přezkoumání soudem.

ČTK

Organizace kritizují nucené hospitalizace na psychiatriích
Ohodnoťte tento článek!