Organizace mohou hlásit zástupce do pacientské rady ministerstva

Pacientské organizace mohou hlásit své zástupce do pacientské rady, která bude poradním orgánem ministerstva zdravotnictví.

Z navržených ministr Miloslav Ludvík (ČSSD) jmenuje její členy na začátku září, uvedlo ministerstvo na webu. Na ministerstvu také vzniklo nové oddělení na podporu pacientů.

„Pacientská rada bude mimo jiné podávat návrhy a podněty v oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů a bude se vyjadřovat k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů v rámci vnitřního připomínkového řízení,“ uvedlo ministerstvo. Bude také moci navrhovat, jaké zdravotní výkony zařadit na seznam výkonů placených ze zdravotního pojištění.

Pacientské organizace mohou své zástupce navrhovat do 22. srpna. Z návrhů ministr vybere maximálně 25 členů, kteří budou mít čtyřleté volební období. Podle ministerstva bude při výběru kladen důraz na vyrovnané zastoupení různých diagnóz a zdravotních stavů.

Navrhující organizace musí být spolkem, ústavem či obecně prospěšnou společností a fungovat nejméně rok, doložit musí výroční zprávu i financování. Členství není placené, hradit chce ministerstvo členů rada jen náklady na dopravu. Scházet se rada bude nejméně čtyřikrát ročně.

Pacientská rada už v minulosti na ministerstvu fungovala, někteří členové ale nebyli s její činností spokojeni. Například v roce 2008 si členka Vladimíra Bošková z Občanského sdružení na ochranu pacientů stěžovala, že rada nemohla nic ovlivňovat a byla stavěna před hotová rozhodnutí.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!