Organizace práce v nemocnicích versus EU

České zdravotnictví čeká další etapa transformace – na tom se shodla většina účastníků semináře v pražském Národohospodářském ústavu 25. dubna k ústavním pohotovostním službám. Zkušenosti nemocnic, které…

se v letošním prvním čtvrtletí musely přizpůsobit novelizovanému zákoníku práce, ukazují, že bude nutné sladit se zeměmi EU nejen předpisy, ale také způsob práce zdravotníků.

Náměstek ředitele pražské VFN Pavel Horák poukázal na potřebu přehodnotit počet a typ lůžek i skladbu personálu na nemocničních odděleních. Bez těchto změn budou přetrvávat problémy se zajišťováním jak denního provozu nemocnic, tak pohotovostních služeb či přesčasové práce.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!