Ortopedie stále v centru pozornosti

Podepsáním nových pracovních smluv některých ostrovských ortopedů s vedením zdejší soukromé nemocnice a jejich setrváním na pracovišti alespoň do konce letošního roku, pokračuje kauza ortopedie na Karlovarsku. Jak jsme již psali, před nedávnem podali lékaři ortopedického oddělení výpovědi, kterými zjednodušeně řečeno vyjádřili svoji nespokojenost především s technickým vybavením pracoviště…

Na pracovišti proběhla kontrola České lékařské komory – výsledky budou za 14 dní

OSTROV/KARLOVY VARY – Zároveň byli solidární s dnes již bývalým primářem oddělení MUDr. Oldřichem Vastlem, který podal výpověď jako první. MUDr. Vastl se zúčastnil výběrového řízení na pronájem budovy po bývalé nemocnici Eliška, kde chtěl vybudovat soukromé ortopedické oddělení. „Výběrového řízení se zúčastnili dva zájemci, ani jeden z nich nesplnil kritéria soutěže,“ uvedl ke konkursu přednosta okresu Martin Machoň. Uvedl, že okres je ochoten dát nyní prázdnou budovu Elišky k dipozici pro vybudování ortopedie. „Ostrovská nemocnice se zavázala obor provozovat až do konce roku. Poté může ministerstvo zdravotnictví vypsat výběrové řízení na ortopedické pracoviště – právo zúčastnit se ho bude mít například i karlovarská nemocnice, či MUDr. Vastl a další zájemci“, řekl Machoň.

Před několika dny proběhla na ostrovské ortopedii kontrola České lékařské komory, kterou vedl karlovarský lékař MUDr. Vladimír Zindr. Výsledky kontroly budou známy do 14 dnů. Kontrola se týkala především personální situace na pracovišti a byla provedena na žádost zdravotního rady okresu MUDr. Bořka Zasadila. Na krizovou situaci jej upozornil MUDr. Vastl.

Silvie Risová, Plzeňský deník, 29.5.2001

Ohodnoťte tento článek!