Ošetříme jen akutní případy, varují ministryni lékaři na Sokolovsku

Soukromí lékaři z Polikliniky Krasice na Sokolovsku napsali ministryni dopis, ve kterém ji upozorňují na svou současnou kritickou situaci. „Cítíme se existenčně ohroženi současným financováním zdravotní péče a opakovaným zpožďováním plateb od zdravotních pojišťoven…“

Soukromí lékaři z Polikliniky Kraslice na Sokolovsku napsali minsitryni dopis, ve kterém ji upozorňují na kritickou situaci:

„Obracíme se na Vás tímto naléhavým dopisem, protože se cítíme existenčně ohroženi současným financováním zdravotní péče a opakovaným zpožďováním plateb od zdravotních pojišťoven.

Situace se opakuje už několik let, opakovaně jsme nuceni pro zajištění provozu žádat překlenovací úvěry. Snažili jsme se pomoci celé věci vlastní iniciativou, připravili jsme v našem regionu seminář za účasti poslanců, zástupců odborných společností a lékařské komor. Výsledky našeho snažení jsou dosud žalostné.

Pro Vaši informaci uvádíme, že naše poliklinika se nachází v Kraslicích, okres Sokolov, zajišťuje komplexní ambulantní péči v tomto regionu horského charakteru. Vzdálenost do nejbližší nemocnice je nejméně 30 kilometrů, takže jsme nuceni poskytovat široké spektrum výkonů i jiných odborností.

DÁLE ČTĚTE:
„Pokud zdravotní pojišťovnynebudou hradit provedenéslužby v termínu, pak ani mynemůžeme dodržovat ustanovenírámcové smlouvy o zachování kvalitya budeme z důvodu nedostatkuprostředků ošetřovat jen akutní stavy.

Práce lékařů a ostatního zdravotnického personálu je o to náročnější, ale vede tím k úsporám financí v sytému přinejmenším v dopravě a zlepšuje dostupnost péče zdejších obyvatel. Jiné podobné zařízení v našem regionu není.

Naše zdravotnické zařízení nemá jiný zdroj příjmů než platby od zdravotních pojišťoven, není schopno vytvářet rezervní fond, obyvatelé při vysoké míře nezaměstnanosti neprojevují zájem o nadstandardní služby. V této situaci je špatná platební morálka pojišťoven tak závažná, že ohrožuje funkci našeho zařízení a vede k jeho kolapsu.

Pokud zdravotní pojišťovny nebudou hradit provedené služby v termínu, pak ani my nemůžeme dodržovat ustanovení rámcové smlouvy o zachování kvality, rozsahu a dostupnosti péče pro jejich klienty, aby opravdu v dohledné době nebyla v důsledku pádu našeho zařízení ohrožena zdravotní péče o zdejší občany, hodláme přistoupit k rozhodnutí ze zoufalství: budeme totiž z důvodu nedostatku prostředků ošetřovat jen akutní stavy s tím, že budou chroničtí nemocní a nemocní k doléčení posláni do nejbližší okresní nemocnice.

V případě, že s námi zdravotní pojišťovny zruší smlouvy, budeme donuceni vystaveni vystavovat účty k přímé platbě.

Vážená paní ministryně, věříme, že ze své odpovědnosti za zdravotní péči o občany tento náš dopis nepřehlédnete, pomůžete sjednat nápravu a zbavíte nás obav, zda další měsíc přežijeme.“

Lékaři z Polikliniky Kraslice, s.r.o

MUDr. Jiří Henzl, jednatel,

MUDr. Zíka Zdeněk, jednatel

MUDr. František Vlček, odborný garant (na fotce)

(red), www.Zdravi.Euro.cz

DÁLE ČTĚTE:
Život v pohraničí není žádný med
Ohodnoťte tento článek!