Osmnáctým rytířem lékařského stavu se stal pneumolog Jedlička

ČLK

Odpovědnost, vlídnost a profesionální svědomí k nemocnému by měl mít na rytířském štítě osmnáctý Rytíř českého lékařského stavu, kterým byl letos vyhlášen pneumolog Jiří Jedlička.

Řadu let byl předsedou čestné rady České lékařské komory, tedy nejvyššího stavovského soudu, a v roce 1995 vymyslel ocenění rytířským řádem, jež v roce 20. výročí znovuzaložení komory dostal.

V Břevnovském klášteře ho za rytíře pasoval na oslavách výročí organizace, která sdružuje 48.000 lékařů, prezident ČLK Milan Kubek. Jedlička převzal rytířskou medaili a písemné stvrzení svého titulu.

Stavovská organizace uděluje titul od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

Jiří Jedlička se narodil 22. února 1941 v lékařské rodině. Jeho rod je spojen s chirurgem profesorem Rudolfem Jedličkou, zakladatelem stejnojmenného ústavu. Kvůli nedělnickému původu nemohl na gymnázium, vystudoval průmyslovou školu geologickou a pracoval v ČKD polovodiče. U přijímacích pohovorů na medicínu byl profesor Zdeněk Dienstbier, zakladatel oboru radiologie v Česku a dlouholetý předseda Ligy proti rakovině, kterého na uchazeči zaujala znalost radiačního vyšetřování.

Jedlička absolvoval v roce 1966 a nastoupil do léčebného ústavu TBC Jiřího Wolkera v Tatranské Poliance, kde se staral o pacienty s tuberkulózou. Po třech letech odešel do Klatov na tamní plicní oddělení, později se tam stal primářem TRN (tuberkulóza a respirační nemoci).

V roce 1988 se vrátil do Prahy a do svých 64 let pracoval jako primář oddělení TRN v nemocnici s poliklinikou ve Vysočanech. Působil čtyři roky také ve Studentském zdravotním ústavu ve Spálené ulici v Praze 1, kde v rámci dohledu nad TBC spolupracoval při vyšetřování bezdomovců.

Jedlička je jedním ze zakládajících členů obnovy ČLK. Léta působil ve zkušebních atestačních komisích ve svém oboru a přednášel o právních dopadech při odborných pochybeních lékařů atestujícím kolegům. Doposud pracuje jako lékař plicní ordinace v Sušici a jako konziliář pro nemocnici v Sušici. Je členem čestné rady okresního sdružení ČLK v Klatovech.

Osmnáctým rytířem lékařského stavu se stal pneumolog Jedlička
Ohodnoťte tento článek!