OSN a řádění novodobého moru

Pro bulletin Informačního centra OSN v Praze Annan uvedl: Každý den umírá na AIDS více než 8000 lidí. Každou hodinu se téměř 600 lidí nakazí. A každou minutu zemře dítě…

V poslední čtvrtině 20. století se světem šířil novodobý mor, zákeřný virus HIV, který způsobuje syndrom získané imunitní nedostatečnosti – AIDS. Infekce se přenáší nechráněným pohlavním stykem, krví a také z matky na dítě. Za 20leté sledování vývoje nemoci se jí nakazilo přes 60 miliónů lidí, z nich už 22 miliónů zemřelo. Vzhledem k nedostatečné osvětě se nemoc rychle šíří.

Loni bylo zjištěno 40 miliónů postižených. Skutečnost však bude mnohem horší. Mnozí šiřitelé o své nemoci nevědí, protože k lékaři nejdou, nebo se k němu ani nedostanou, a tak nejsou lékařsky ani statisticky podchyceni. Exprezident USA Clinton při přednášce pro Společnost k boji proti AIDS počátkem roku předpověděl, že v průběhu první čtvrtiny 21. století může počet postižených dosáhnout až 100 miliónů. Na konec 70. a počátek 80. let, tj. do období před 20-25 lety, OSN zařazuje šíření epidemie v subsaharské Africe, Latinské Americe, karibské oblasti, Severní Americe, Austrálii, Novém Zélandu a západní Evropě. V jižní a jihovýchodní Asii, východní Asii a Tichomoří klade začátek epidemie o něco později, na konec 80. let. Ve východní Evropě a Střední Asii je zaznamenán počátek epidemie až na začátku 90. let. Pokud jde o dospělé a děti žijící s HIV/AIDS, je jejich absolutní počet od nejmenšího do největšího řazen v tomto pořadí: Nejméně onemocnění je v Austrálii a Novém Zélandě (15 000), dále následuje karibská oblast (420 tisíc), severní Afrika a Střední východ (440 tisíc), západní Evropa (560 000), Severní Amerika (940 tisíc), východní Asie a Tichomoří (milión), východní Evropa a Střední Asie (milión), Latinská Amerika (1,5 miliónu), jižní a jihovýchodní Asie (6,1 mil.) a nejvíce onemocnění má subsaharská Afrika (28,1 miliónu). V subsaharské Africe je situace katastrofální. Vezmeme-li východní část centrální Afriky a její jižní region, hrozí zde, pokud nebude objeven účinný a běžně dostupný lék, tato část kontinentu postupně vymře. Premiér Lesotha sdělil, že počet obyvatel jeho země by mohl do roku 2015 vzrůst z 2,1 miliónu na 2,8 miliónu, ale kvůli rozšířené nemoci a předpokládaným úmrtím se odhaduje, že se sníží o 23 %. Nebýt AIDS, mohla by naděje na délku života v r. 2015 dosáhnout 66 let, avšak při této pandemii se snižuje jen na 31,4 roku. Botswana, jež je na tom nejhůře z jihoafrického regionu, má 36 % obyvatel s touto chorobou. 150 tisíc žen od 15 do 49 let je HIV pozitivních. Při populaci 1,6 miliónu to znamená, že jen málo rodin je nepostižených.

Rychleji než jinde ve světě se infekce šíří v zemích východní Evropy a Střední Asie, kde epidemie řádí zhruba prvních 10 let, tedy o 10-15 let méně než v jiných regionech. Pokud jde o počet nově infikovaných, dostal se mezi 10 uvedenými regiony světa v roce 2000 na třetí místo s největším počtem postižených, s více než čtvrtmiliónem nových případů. Kde hledat příčiny? Patrně ve změně hospodářských, sociálních a politických poměrů. Především ve změně žebříčku hodnot, které s sebou přinesl dravý kapitalistický systém, pro nějž dominantou je zlaté tele. Celková proměna mravů se zvláště promítla do sexuálních vztahů; prostituce v této oblasti má nebývalé rozměry. Pominout nelze ani další příčinu spjatou se systémovou změnou koncem 80. let, prudké šíření drog mezi mladými a s tím spojené nitrožilní píchání drog i použitými injekčními stříkačkami. Tak se nákaza lavinovitě šíří.

Za zmínku stojí uvést, že v regionu, který je druhý co do absolutního počtu nemocných a třetí co do míry rozšíření nemoci, je Vietnem. Místopředseda její vlády pro časopis OSN uvedl, že první infekce byly zjištěny v roce 1990, načež Vietnam vypracoval program předcházení této nemoci. V uplynulých 10 letech bylo dosaženo povzbuzujících výsledků. V důsledku tohoto působení bylo v celé zemi se 78 milióny obyvateli testováno pouze 36 000 pozitivních nositelů viru. Prudké šíření HIV/AIDS, proti níž je lidstvo bezbranné, vyburcovalo svět tak, že OSN svolala na konec června 2001 mimořádné zasedání Valného shromáždění, které pojalo AIDS jako světový ekonomický, sociální a rozvojový problém nejvyššího stupně naléhavosti. Zasedání přijalo rezoluci o 103 bodech. Navrhuje v ní komplexní a koordinované globální řešení. Generální tajemník OSN Kofi Annan zdůrazňuje pět priorit, které sleduje OSN, aby zmírnila a zastavila šíření nemoci. Jde především o šíření vědomostí, zvláště mezi mládeží, jak se vyhýbat nebezpečí infekce, zastavení asi nejtragičtější z forem přenášení nemoci – z matky na dítě, učinění opatření k léčení všech postižených, je třeba zvýšit úsilí při výzkumu vakcíny, která by účinně léčila tuto chorobu. Jako pátou prioritu vyzdvihuje péči o sirotky po rodičích, které choroba už zkosila. K naplnění záměru je zapotřebí až 10 miliard dolarů ročně. Byl už zřízen fond, do něhož vlády, nadace, soukromé osoby shromáždily miliardu. Pro bulletin Informačního centra OSN v Praze Annan uvedl: Každý den umírá na AIDS více než osm tisíc lidí. Každou hodinu se téměř 600 lidí nakazí. A každou minutu zemře dítě.

OTA LEV, Haló noviny, 2.4.2002

Ohodnoťte tento článek!