Osobní data unikají z nemocnic kvůli selhání jednotlivců

V menších nemocnicích je ochrana osobních údajů zabezpečena pouze intuitivně. Konstatuje to výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za loňský rok. Únik osobních dat nejsou zneužívána odcizením, mají ho většinou na svědomí jednotlivci…

PRAHA –

K běžným příkladům patří předávání informací o novorozencích pojišťovacím agentům nebo telefonické poskytování údajů o pacientech neoprávněným osobám.

„Vyskytují se ale i takové excesy, jako například uložení výsledků vyšetření pacientů v otevřené registrační skříni na chodbě nemocnice, volně přístupné všem kolemjdoucím,“ uvádí se ve zprávě.

Nedostatky ve skladování informací

Další nedostatky zjistil úřad v systémech uchovávání dat. Kontroloři například narazili na situaci, kdy jedinečné údaje o pacientech sice byly zálohovány na CD-ROM, ale tyto záložní disky byly uloženy v téže budově jako počítačové servery. Při případném požáru tedy hrozila absolutní ztráta dat.

Přístup zdravotnického personálu do nemocničního informačního systému sice bývá podmíněn autorizací a heslem, jeho změna však není vyžadována, uvádí se také ve zprávě. Neudržitelná je rovněž situace, kdy lékař odběhne k pacientovi, zatímco zůstává neodhlášen a na obrazovce počítače zůstává plný přístup do systému.

Závažným problémem v uplynulém roce bylo doplňování údajů do národních zdravotních registrů. Podle úřadu pro ochranu osobních údajů po celý rok předávala zdravotnická zařízení data pacientů do registrů nezákonně a jsou tak ohrožena sankcemi a jejich pracovníci vystaveni riziku trestního stíhání.

Rozsah předávání údajů totiž stanovovalo ministerstvo zdravotnictví vyhláškou, zákon ho však k vydání takové vyhlášky nezmocnil.

Stejný problém zdravotníkům hrozí i letos, pokud se budou řídit vyhláškou, kterou ministerstvo vydalo 15. prosince loňského roku.

„Bude-li (vyhláška) ze strany zdravotnických zařízení respektována a naplňována, bude se opět jednat o postup nezákonný a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů“, varuje zpráva.

Proto minulý týden Česká lékařská komora vyzvala lékaře, aby zatím neodesílali hlášení s osobními údaji pacientů do registru. Měli by je zadržet do doby, než bude situace upravena zákonem. Jeho novela čeká na podpis prezidenta.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!